Nâng cao năng lực giám sát giao dịch chứng khoán

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Ngày 18/10/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức Hội thảo Triển khai Thông tư số 13/2013/TT-BTC ngày 25/1/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán thay thế Quyết định số 127/2008/QĐ-BTC ngày 31/12/2008 về Giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán (TTCK).

Toàn cảnh buổi Hội thảo. Nguồn: mof.gov.vn
Toàn cảnh buổi Hội thảo. Nguồn: mof.gov.vn

Hội thảo do Phó Chủ tịch UBCKNN Nguyễn Thị Liên Hoa chủ trì với sự tham gia của đại diện một số đơn vị thuộc UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán (GDCK) TP. Hồ Chí Minh, Sở GDCK Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (TTLKCK), đại diện của một số Công ty chứng khoán, Ngân hàng giám sát.

Tại buổi hội thảo, các đại biểu đã có những đánh giá tích cực và nhận định rằng, so với Quyết định 127/2008/QĐ-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Giám sát giao dịch chứng khoán trên TTCK thì Thông tư 13 đã có những thay đổi phù hợp với điều kiện thực tế phát triển của TTCK, được thể hiện trên một số nội dung chính sau:

Một là, tăng thẩm quyền của UBCKNN trong công tác giám sát giao dịch chứng khoán trên TTCK như ban hành quy chế phối hợp trong công tác giám sát GDCK giữa UBCKNN, Sở GDCK và TTLKCK; phê duyệt hệ thống tiêu chí giám sát giao dịch do các Sở GDCK xây dựng; Kiểm tra tin đồi về thao túng giá chứng khoán; Giám sát giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư có tổ chức, nhà đầu tư nước ngoài để kịp thời phát hiện các diễn biến bất thường có thể gây hiệu ứng tâm lý cho nhà đầu tư nhỏ lẻ; Sử dụng các nguồn tin trên phương tiện thông tin đại chúng, tin đồi làm cơ sở để giám sát....

Hai là, tăng cường trách nhiệm của Sở GDCK, TTLKCK, công ty chứng khoán (CTCK), nhà đầu tư và Ngân hàng Giám sát, cụ thể:

- Ngoài trách nhiệm giám sát diễn biến các giao dịch trong ngày, nhiều ngày và định kỳ, Sở GDCK còn có trách nhiệm xác định rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật đối với các giao dịch có dấu hiệu bất thường báo cáo UBCKNN xử lý theo thẩm quyền. Trường hợp, Sở GDCK thực hiện kiểm tra các giao dịch có dấu hiệu bất thường theo ủy quyền của UBCKNN, Sở GDCK có trách nhiệm gửi thông báo tới đối tượng kiểm tra 3 ngày trước khi thực hiện kiểm tra.

- Đối với TTLKCK: Ngoài việc công bố định kỳ hàng tháng về danh sách cổ đông lớn, danh sách nhà đầu tư nước ngoài cho UBCKNN, TTLKCK phải báo cáo UBCKNN thông tin và danh tính tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư mở tại các CTCK.

- CTCK phải phối hợp với UBCKNN trong việc mời nhà đầu tư đến làm việc với các đoàn kiểm tra của UBCKNN, SGDCK liên quan đến giao dịch có dấu hiệu bất thường; Gửi UBCKNN, SGDCK báo cáo, tài liệu khi nhận được yêu cầu.

- Nhà đầu tư có trách nhiệm hợp tác với UBCKNN, SGDCK, cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật, trường hợp không hợp tác sẽ bị xử lý theo quy định.

- Ngân hàng giám sát có trách nhiệm cung cấp số liệu liên quan đến hoạt động đầu tư, giao dịch chứng khoán của quỹ đầu tư mà ngân hàng thực hiện giám sát theo yêu cầu của UBCKNN.

Ba là, phân định công tác giám sát giao dịch trên TTCK thể hiện ở việc phân định rõ trách nhiệm và quyền hạn của các thành viên tham gia TTCK sẽ hạn chế được phần nào  các giao dịch thao túng trên thị trường, trả lại sự trong sạch và minh bạch cho TTCK, đảm bảo các nhà đầu tư đều được tiếp cận thông tin và thực hiện giao dịch một cách công bằng.

Bốn là, thay đổi phương thức, thời gian, mẫu biểu báo cáo: chế độ báo cáo được thực hiện qua hệ thống giám sát giao dịch chứng khoán (MSS), nội dung báo cáo phù hợp hơn cho mục đích quản lý, giám sát của UBCKNN, tiện lợi cho đối tượng báo cáo, tránh hiện tượng một nội dung các đối tượng phải thực hiện báo cáo nhiều nơi, nhiều lần.

Ngoài ra, các đại biểu cũng đã trao đổi, đề xuất, kiến nghị liên quan đến nội dung Thông tư 13 để UBCKNN nghiên cứu, tiếp thu nhằm đưa ra những biện pháp hữu hiệu nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác giám sát giao dịch nói riêng, công tác quản lý, giám sát TTCK của UBCKNN nói chung hướng tới TTCK hoạt động công khai, công bằng và minh bạch.