Nâng cao vai trò khuyến nông từ cơ sở: Nhìn từ Trạm Tấu - Yên Bái

PV.

(Tài chính) Trong những năm gần đây, ngành Nông nghiệp Yên Bái liên tục gặt hái được nhiều thành công, tại bộ mặt mới cho kinh tế địa phương... Có được kết quả trên, một phần quan trọng là Tỉnh đã phát huy được vai trò của công tác khuyến nông từ cấp cơ sở.

Khuyến nông viên cơ sở luôn có vai trò quan trọng đối với người nông dân trong việc nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi.
Khuyến nông viên cơ sở luôn có vai trò quan trọng đối với người nông dân trong việc nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi.
Khi nhắc đến vai trò khuyến nông, đặc biệt là khuyến nông viên từ cơ sở trong phát triển kinh tế nông nghiệp tại Yên Bái, không thể không nhắc đến mô hình khuyến nông viên được triển khai có hiệu quả cao tại huyện Trạm Tấu.

Sản xuất nông nghiệp của huyện Trạm Tấu được đánh giá là điển hình trong tỉnh Yên Bái trong những năm gần đây. Điểm nổi bật đáng ghi nhận là huyện đã được đẩy mạnh thâm canh tăng vụ, tăng nhanh cả 3 mặt về năng suất, diện tích, sản lượng và năm sau luôn cao hơn năm trước.

Để có được kết quả đó không thể không kể đến sự góp phần không nhỏ trong công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật, đưa tiến bộ kỹ thuật mới đến từng thôn bản, từng người dân của những cán bộ khuyến nông trên địa bàn.

Trong những năm qua, Trạm đã tổ chức được 1.729 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 105.382 lượt nông dân; công tác thông tin, tuyên truyền cũng được quan tâm đẩy mạnh với gần 1.700 tin, bài, ảnh đăng tải trên các báo, tạp chí và phát sóng trên hệ thống đài phát thanh huyện, xã. Công tác xây dựng mô hình trình diễn, mô hình sản xuất thử nghiệm được triển khai có hiệu quả với gần 30 mô hình và trên 150 điểm trình diễn tại khắp các xã, thôn, bản trong toàn huyện với trên 12.000 lượt hộ được hưởng lợi. Từ hiệu quả các mô hình trình diễn, bà con ở các thôn bản đã tìm đến tham quan, trao đổi kinh nghiệm, học tập làm theo, góp phần từng bước tăng thu nhập kinh tế hộ trên một đơn vị diện tích.

Bên cạnh đó, Trạm còn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, ban, ngành trong khối nông - lâm nghiệp hướng dẫn kỹ thuật nhân rộng sản xuất cây trồng, vật nuôi bằng các giống mới có năng suất cao, chất lượng tốt được phát triển tăng nhanh theo từng năm. Trong đó, phát triển cây lương thực có hạt vào năm 1994 mới bắt đầu gieo cấy sản xuất 48,7ha lúa lai, năng suất đạt 29,22 tạ/ha, sản lượng đạt 142,3 tấn thì đến năm 2013, diện tích gieo trồng lúa là 3.045,5ha bằng các giống lúa lai, lúa thuần chất lượng cao đã có 1.158,85ha thâm canh sản xuất 2 vụ; sản lượng thóc đạt 11.288,03 tấn. Diện tích và sản lượng ngô cũng tăng mạnh qua các năm, từ 1.505,95ha năm 2009 lên 3.463ha năm 2013; sản lượng tăng từ 3.199,87 tấn năm 2009 lên 7.841,15 tấn năm 2013.

Không những vậy, cán bộ khuyến nông còn tham gia tích cực vào các chương trình, dự án phát triển kinh tế của huyện, góp phần nâng cao nhận thức cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc vùng cao trong phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp như: tham gia thực hiện Chương trình hành động của Đảng bộ huyện Trạm Tấu lần thứ XIV về chuyển dịch cơ cấu nội bộ sản xuất ngành nông, lâm nghiệp giai đoạn 2011 - 2015, đặc biệt đã chuyển đổi 789,5ha diện tích lúa nương, sắn kém hiệu quả sang trồng ngô hàng hóa 2 vụ bằng các giống ngô lai chất lượng cao như:  Bioseed 9698, AG59, C919, NK54… Qua các mô hình, bà con đã thay đổi tập quán canh tác lạc hậu sang sản xuất hàng hóa, góp phần bảo đảm an ninh lương thực tại chỗ

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong công tác chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật đến với người dân, Trạm đã xây dựng các giải pháp thực hiện như: tăng cường công tác đào tạo tiếng địa phương tại các trung tâm đào tạo của huyện và tự học hỏi trong quá trình công tác thực tế; áp dụng các phương pháp truyền đạt, phương pháp tiếp cận nông dân với phương châm cầm tay chỉ việc tại hiện trường trong quá trình tập huấn được áp dụng hiệu quả; chú trọng công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ khuyến nông và khuyến nông viên cơ sở từ trung cấp lên trình độ đại học: từ 1 đồng chí đến nay đã có 12/16 đồng chí có trình độ đại học.

Công tác phát triển đảng viên cũng được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng: từ 1 đồng chí đến nay đã có 10/16 đồng chí là đảng viên từ huyện tới cơ sở. Đó là nền tảng vững chắc trong công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân vùng cao. Nỗ lực vượt qua khó khăn, sáng tạo, phát huy được sức mạnh của tập thể - đó là bí quyết thành công của Trạm Khuyến nông huyện Trạm Tấu.