“Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”

Nguyễn Hữu Vinh

TCTC đăng tải lại bài tham luận của Nguyễn Hữu Vinh, bí thư đoàn TNCS thuộc Sở Tài chính Bình Dương trong Hội nghị sinh hoạt chuyên đề toàn Đảng bộ, với nội dung: “Cán bộ, đảng viên và quần chúng thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, sửa đổi lối làm việc; nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; xây dựng chi, đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”. Những bài tham luận như thế này luôn có giá trị giáo dục các tầng lớp thanh niên.

     Cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về: “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” được xem là chủ đề năm thứ hai của cuộc vận động, vì cuộc vận động gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hiện nay. Kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là để nhớ về những sự kiện, những cột mốc lịch sử có tính bước ngoặt, đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người chủ thật sự của đất nước, dân tộc ta từng bước thoát khỏi cảnh nghèo nàn, lạc hậu, Tổ quốc ta hoàn toàn Độc lập - Tự do - Thống nhất. Đúng như tâm nguyện của Bác “Suốt đời tôi hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa”. Lời di chúc ấy của Bác đã ăn sâu vào con tim khối óc và trở thành động lực thôi thúc thế hệ trẻ Việt Nam nói chung, đoàn viên chi đoàn Sở Tài chính nói riêng hôm nay, đã và đang tiếp bước trên con đường cách mạng với sứ mệnh “phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. Với mục đích của việc vận động là phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; phát huy chủ nghĩa yêu nước, tinh thần tập thể, đẩy mạnh tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, chống chủ nghĩa cá nhân, thực dụng, cục bộ, địa phương; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức có phẩm chất đạo đức cách mạng, hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang trong giai đoạn cách mạng mới; đưa cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu, đẩy mạnh việc “Làm theo Bác” trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

     Thế hệ trẻ chúng tôi hôm nay được sống trong hòa bình, độc lập, tự do, thống nhất nhưng luôn luôn suy nghĩ, trăn trở với trách nhiệm của mình trước những thời cơ và thuận lợi với thử thách và khó khăn đang đặt ra cho sự phát triển đi lên của đất nước. Câu hỏi đặt ra là: mỗi đoàn viên thanh niên chúng ta hôm nay làm gì và làm như thế nào để “ Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”? Qua đó, phát huy được truyền thống cao đẹp, sự kỳ vọng tin tưởng của Đảng, của Bác Hồ và của nhân dân, để xứng đáng là lớp người kế thừa xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

     Đối với bản thân tôi học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” là cơ sở để hoàn thiện bản thân, vì đạo đức của mỗi người không tự nhiên xuất hiện, mà do mỗi người tự học tập, tu dưỡng và rèn luyện trong hoạt động thực tiễn và tiếp thu sự giáo dục, quản lý của tổ chức, tập thể, cộng đồng, gia đình và xã hội. Vì vậy, để giữ gìn và phát huy những giá trị cao đẹp đó, đòi hỏi mỗi người phải thường xuyên học tập, tu dưỡng, rèn luyện, tự hoàn thiện bản thân mình. Mọi sự buông thả, thiếu tự giác học tập, rèn luyện, tu dưỡng, xa rời sự quản lý, giáo dục của tập thể, cộng đồng, đoàn thể và gia đình và xã hội là con đường dẫn tới hư hỏng, tự đánh mất chính bản thân mình. Chính vì vậy bản thân cần phải nhận thức đầy đủ vị trí của vấn đề đạo đức, thường xuyên tự giác, nỗ lực học tập, rèn luyện, tu dưỡng theo gương Bác Hồ vĩ đại.

     Gắn với công tác chuyên môn, tôi hiểu rằng học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” trong giai đoạn hiện nay đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên trước hết cần phải tuyệt đối trung thành với lợi ích của đất nước, của dân tộc; đặt độc lập, dân tộc, chủ quyền và lợi ích quốc gia lên trên hết. Ra sức phấn đấu, đem hết tài năng, sức lực cống hiến cho độc lập, tự do của Tổ quốc, cho sự phát triển của đất nước giàu mạnh, dân chủ, văn minh, theo con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và dân tộc đã lựa chọn. Việc học tập cần phải thể hiện cụ thể bằng những hành động thiết thực, hoàn thành nhiệm vụ, chức trách được giao, làm tốt những công việc hằng ngày, nhất là những việc liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân.

     Là một người đoàn viên thanh niên, đồng thời là một công chức, để nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, cần kiên quyết đấu tranh, phê phán và chống lại những biểu hiện xa rời dân, quan liêu, mệnh lệnh, tham ô lãng phí, lười học tập, không có tinh thần cố gắng vươn lên trong một bộ phận cán bộ, công chức hiện nay, gây mất đoàn kết nội bộ, xem thường tổ chức kỷ luật, kém tinh thần trách nhiệm, nói nhiều làm ít, không chấp hành và thực hiện đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, làm hại đến lợi ích của cách mạng, của nhân dân, làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền.

     Bên cạnh đó, muốn phục vụ nhân dân được tốt thì theo tôi phải làm thật tốt công việc của mình, bản thân phải không ngừng trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ thông qua việc tham dự các khóa đào tạo về chuyên môn do cơ quan tổ chức, và học hỏi kinh nghiệm của các anh chị đi trước đồng thời tích cực học hỏi, nghiên cứu các chế độ, chính sách phục vụ cho công tác chuyên môn, cố gắng nắm bắt, cập nhật kịp thời, đầy đủ những đổi mới trong công việc và vận dụng vào thực tiễn, nhằm đảm bảo giải quyết công việc một cách chính xác theo đúng chế độ, quy định và loại bỏ những chi phí bất hợp lý để tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; cải tiến phương pháp làm việc, chủ động, xây dựng kế hoạch làm việc rõ ràng, cụ thể; rèn luyện lối làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm; tạo điều kiện làm việc tốt nhất cho khách hàng và hoàn thành công việc nhanh chóng, chính xác, đúng qui định; không quan liêu, hách dịch, không gây khó dễ, phiền hà cho các đơn vị đến liên hệ công tác.

     Với cương vị là Bí thư chi đoàn, thường xuyên định hướng, giáo dục chính trị tư tưởng đối với đoàn viên, đặc biệt về lý luận chính trị, về quan điểm, đường lối chính sách của Đảng, về đạo đức cách mạng, truyền thống dân tộc, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân đồng thời tuyên truyền, vận động đoàn viên luôn gương mẫu đi đầu thực hiện cuộc vận động: “ Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”; đổi mới mạnh mẽ phong cách làm việc và phương pháp công tác của Ban chấp hành chi đoàn, tôn trọng đoàn viên, gần gũi đoàn viên và có trách nhiệm với yêu cầu công tác Đoàn trong giai đoạn mới.

     Bên cạnh những nhiệm vụ, vị trí, vai trò của bản thân, tập thể chi đoàn cũng tham gia nhiều hoạt động phong trào Đoàn có những hành động thiết thực mục đích là rèn luyện, phát huy được tinh thần xung kích của đoàn viên thanh niên, trở thành những đoàn viên ưu tú qua đó phấn đấu để có thể được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Tuổi trẻ chi đoàn cơ sở Sở Tài chính đang tự giác quyết tâm, nỗ lực tổ chức thi đua học tập và thực hiện tốt chủ đề “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng của chi đoàn nhằm tăng cường giáo dục truyền thống, truyền thụ lý tưởng cách mạng, nâng cao ý thức công dân, xây dựng lối sống văn minh, nghĩa tình; không ngừng nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên môn; tiếp thu tri thức thời đại; phát huy cao nhất hoài bão cống hiến, sức trẻ tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và yêu cầu giữ gìn, phát huy nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

     Hiện nay, đất nước ta đang đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, tích cực và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, thì việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức cách mạng của Người trở nên hết sức quan trọng, Người đã hiến dâng tất cả trí tuệ và cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân, Người đã để lại tài sản vô giá là tư tưởng và tấm gương đạo đức trong sáng, mẫu mực, cao đẹp, kết tinh những giá trị truyền thống của dân tộc, những tinh hoa văn hóa của nhân loại và thời đại. Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân hết sức rộng lớn và sâu sắc, trước hết là ở nhận thức về Tổ quốc, về nhân dân, về vị trí, vai trò của cán bộ, đảng viên, công chức, dân là chủ, là gốc của nước, cán bộ là công bộc, là đầy tớ của nhân dân. Phục vụ nhân dân là nhiệm vụ của mọi cán bộ, công chức, là gốc của mọi công việc, đó cũng là những vấn đề cốt lõi của việc nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân theo tấm gương đạo đức của Bác. Vì thế, học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là niềm vinh dự và tự hào đối với mỗi cán bộ và mỗi con người Việt Nam, nguyện học tập theo tư tưởng tấm gương của Bác suốt đời, bản thân sẽ cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần làm cho đất nước Việt Nam trở thành một xã hội dân chủ công bằng và văn minh./.