Nga đẩy mạnh chống khủng hoảng tài chính

Theo VNE

Theo Itar Tass, Chính phủ Nga vừa thông qua các biện pháp cấp bách nhằm hỗ trợ hệ thống tài chính và các doanh nghiệp của nước này, với mục đích giảm thiểu ảnh hưởng và đối phó với hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay.

Những biện pháp hỗ trợ hệ thống tài chính mà Chính phủ Nga vừa công bố gồm: Giảm mức tiền dự trữ bắt buộc của các ngân hàng tại Ngân hàng Trung ương Nga, cho phép các ngân hàng có thêm 380 tỷ Rúp (29 Rúp/1 USD) để hoạt động kinh doanh; Ngân hàng Trung ương cấp hơn 1.700 tỷ Rúp tín dụng phi bảo lãnh và tăng gấp đôi thời gian vay tín dụng, từ 3 tháng lên 6 tháng và có thể tăng lên 1 năm vào năm 2009; Tăng số lượng ngân hàng tham gia đấu thầu vay tín dụng phi bảo lãnh; Ngân hàng Trung ương được phép bù lỗ một phần cho những ngân hàng thương mại tham gia hoạt động trên thị trường cấp tín dụng liên ngân hàng; Cấp 950 tỷ Rúp tín dụng làm vốn dự phòng cho các ngân hàng; Nâng mức bảo hiểm tiền gửi ngân hàng của dân chúng từ 400 nghìn Rúp lên 700 nghìn rúp; Cấp 250 tỷ Rúp hỗ trợ thị trường tài chính và khu vực kinh tế và dành 325 tỷ rúp cho mục tiêu này trong năm 2009.