Ngân hàng Nhà nước kiểm tra việc cải cách hành chính của các ngân hàng


Ngày 14/6/2019, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1276/QĐ-NHNN về thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính và thực hiện kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng theo Nghị quyết 02/NQ-CP và các Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, nội dung kiểm tra tại các ngân hàng trong việc đổi mới, cải tiến nâng cao chất lượng hoạt động nhằm hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động của doanh nghiệp gồm: Đơn giản hóa thủ tục cho vay, cung cấp dịch vụ; giao dịch một cửa, tiêu chuẩn hóa thời gian cụ thể giao dịch với khách hàng các sản phẩm, dịch vụ; công khai trên trang tin điện tử của ngân hàng, biểu phí, giá dịch vụ, các thông tin về quy trình, thủ tục cung cấp dịch vụ đối với khách hàng; rà soát, bãi bỏ các loại phí không phù hợp, cắt giảm phí, giá dịch vụ đối với khách hàng.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cũng thực hiện kiểm tra việc xây dựng và tổ chức triển khai cơ chế nội bộ về hỗ trợ, tư vấn, khuyến nghị với khách hàng; cơ chế đo lường đánh giá của khách hàng về chất lượng dịch vụ; cơ chế giám sát chất lượng dịch vụ; cơ chế xử lý phản ánh, khiếu nại của khách hàng về chất lượng và giá cả dịch vụ.

Bên cạnh đó, là các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp về cắt giảm lãi suất, tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng với khách hàng; bố trí các nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp; thực hiện bảo lãnh tín dụng; đổi mới, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới; đầu tư mạo hiểm; tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị…