VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Tín dụng đầu tư cho “tam nông” của Agribank chiếm 51% thị phần toàn Ngành

Tín dụng đầu tư cho “tam nông” của Agribank chiếm 51% thị phần toàn Ngành

Agribank vừa được Thủ tưởng trao tặng bằng khen vì đã có những thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Agribank cam kết đầu tư hơn 700 tỷ đồng tại Cao Bằng

10 năm triển khai Nghị quyết 26-NQ/TW: Khẳng định hiệu quả tín dụng từ Agribank

Agribank với những hiệu quả từ triển khai mô hình giao dịch lưu động

Đón Noel ấm áp cùng thẻ Agribank

Số liệu từ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho thấy, sau 10 năm (2008 – 2018) thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến nay, cả nước đã có 99,4% số xã có đường nông thôn đến trung tâm xã, 100% số xã và 99,2% số hộ nông thôn có điện, 99,7% số xã có trường tiểu học và trường mẫu giáo, 99,5% số xã có trạm y tế, 88,5% dân số nông thôn được cấp nước sạch hợp vệ sinh.

Đặc biệt, trên cả nước đã có 42% số xã của Việt Nam đạt tiêu chí là xã nông thôn mới. Có trên 13.000 hợp tác xã nông nghiệp cùng với trên 35.000 trang trại, đặc biệt, nhiều hộ nông dân xuất sắc đã xuất hiện trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Năng suất lao động nông nghiệp tăng nhanh và tỷ lệ hộ nghèo nông thôn giảm mạnh, bình quân 1,5%/năm.

Những chuyển biến tích cực này đã mang lại những kỷ lục cho ngành Nông nghiệp, cụ thể: Năm 2017, xuất khẩu gạo của Việt Nam thuộc tốp đầu thế giới, xuất khẩu nông nghiệp đạt 36 tỷ USD; Năm 2018 tiếp tục lập kỷ lục mới với kim ngạch xuất khẩu ước đạt trên 40 tỷ USD.

Số liệu từ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cũng cho thấy, hàng năm có trên 27.000 hộ nông dân có thu nhập trên 1 tỷ đồng. Có được kết quả này là sự đồng lòng, chung tay góp sức của toàn hệ thống chính trị, người nông dân, sự nỗ lực của toàn ngành Ngân hàng trong việc ưu tiên nguồn vốn, cung ứng dịch vụ cho khu vực “tam nông”, đặc biệt là Agribank.

Thời gian qua, Agribank đã tiên phong và đi đầu trong việc làm thay đổi tư duy, cách nghĩ, cách làm của người nông dân từ sản xuất manh mún nhỏ lẻ chuyển sang liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và ứng dụng công nghệ cao.

Trên cơ sở nhận thức toàn diện và đầy đủ nhất về nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta, ngay sau khi Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn được ban hành, Agribank đã xây dựng chương trình hành động thực hiện, xây dựng và triển khai Đề án “Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam mở rộng và nâng cao hiệu quả đầu tư vốn cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020”. Trong đó, khẳng định rõ vai trò chủ lực của Agribank trong triển khai các chính sách tín dụng về phát triển nông nghiệp, nông thôn (Nghị định 41/2010/NĐ-CP, Nghị định 55/2015/NĐ-CP) và các chương trình tín dụng chính sách khác của Đảng và Nhà nước.

Với tổng tài sản đạt gần 1 triệu 300 ngàn tỷ đồng. Nguồn vốn huy động đạt trên 1 triệu 200 ngàn tỷ đồng; Quy mô tín dụng và đầu tư đạt 1 triệu 1 ngàn tỷ đồng, dư nợ trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của Agribank hiện đã đạt 73,6% và chiếm tới 51% thị phần tín dụng toàn ngành Ngân hàng đầu tư cho “tam nông”.

Agribank hiện đang triển khai 9 chương trình tín dụng chính sách như: Cho vay theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn; Cho vay hộ gia đình, cá nhân thông qua Tổ vay vốn/tổ liên kết; Cho vay theo chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp theo Quyết định 63,65,68/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Cho vay ưu đãi lãi suất đối với các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ và Thông tư 06/2009/TT-NHNN; Cho vay xây dựng Nông thôn mới; Cho vay gia súc, gia cầm; Cho vay tái canh cà phê; Cho vay theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản; Tín dụng ưu đãi phục vụ “Nông nghiệp sạch”

Cùng với đó, Agribank đã và đang cung ứng trên 200 sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiện ích, góp phần tích cực phát triển thị trường thanh toán không dùng tiền mặt, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế, đặc biệt là ở khu vực nông nghiệp, nông thôn.

Cam kết sẽ tiếp tục đồng hành với “tam nông” trong thời gian tới, Agribank xác định vẫn lấy nông nghiệp, nông dân, nông thôn là địa bàn chiến lược, khách hàng cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ là phân khúc chính. Đồng thời, chủ động chuẩn bị đầy đủ nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu cho vay nông nghiệp, nông thôn; quan tâm đến việc đổi mới phương thức cho vay, cải tiến quy trình, đơn giản thủ tục cho vay, tiết kiệm chi phí cho vay để hạ lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội để đóng góp nhiều hơn nữa cho công cuộc phát triển “tam nông”.

Ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của Agribank, Thủ tướng Chính phủ đã trao tặng Bằng khen cho tập thể Agribank vì có những thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM