Ngân khố “mỉm cười”

Theo thesaigontimes.vn

(Tài chính) Bộ Tài chính đã yên tâm hơn về lượng tiền nằm trong ngân khố quốc gia. Theo báo cáo về tình hình thực hiện các nhiệm vụ tài chính, ngân sách do Bộ Tài chính công bố hôm qua 12/3, trong hai tháng đầu năm ngân sách đã thu khoảng 1.800 tỉ đồng cổ tức từ nhóm doanh nghiệp nhà nước, chưa kể các nguồn thu khác.

Ngân khố “mỉm cười”
Sản xuất phục hồi nhẹ là một trong những lý do khiến thu ngân sách được cải thiện. Nguồn: internet

Số tiền 1.800 tỉ đồng là cổ tức được chia năm 2013 của phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần có vốn nhà nước do các bộ, ngành, địa phương đại diện chủ sở hữu và phần lợi nhuận còn lại năm 2013 của các tập đoàn, tổng công ty do nhà nước nắm 100% vốn điều lệ sau khi trích nộp các quỹ theo quy định của pháp luật.

Việc thu ngân sách từ nguồn này được tiếp tục thực hiện theo chủ trương của Chính phủ từ cuối năm 2013 thể hiện qua Nghị định 204/2013/NĐ-CP. Chỉ chưa đầy 2 tháng cuối năm 2013, Bộ Tài chính đã thu cho ngân khố quốc gia trên 20.000 tỉ đồng cổ tức của các doanh nghiệp, tập đoàn, tổng công ty nhà nước nắm giữ 100% vốn.

Cũng theo Bộ Tài chính, trong hai tháng đầu năm nay, cơ quan này đã thu được khoảng 2.100 tỉ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh trong quý III/2013 của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến nông sản, lâm sản, thuỷ sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử... Số thuế này trước đó đã được gia hạn 3 tháng theo Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ, nay đến hạn phải nộp.

Ngân sách nhà nước còn được bổ sung một nguồn rất lớn từ trái phiếu chính phủ. Tính đến ngày 26/2/2014, Chính phủ đã phát hành được 51.889 tỉ đồng trái phiếu Chính phủ để bù đắp bội chi ngân sách và chi cho đầu tư phát triển, bằng 17,5% nhiệm vụ huy động vốn trong nước năm 2014. Đây cũng là một con số kỷ lục tiếp theo của thị trường trái phiếu Việt Nam.

Tổng thu ngân sách nhà nước qua 2 tháng đạt 129.870 tỉ đồng, bằng 16,6% dự toán, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, thu nội địa ước đạt 93.465 tỉ đồng, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm 2013 (không kể tiền sử dụng đất thì tăng 17,8%); thu từ kinh tế quốc doanh đạt 15,5% dự toán, tăng 16%; thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 20,4% dự toán, tăng 24,3%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 19,9% dự toán, tăng 25,6%. Riêng nguồn thu từ thuế thu nhập cá nhân đạt 17,7% dự toán, giảm 2,2% so với cùng kỳ.

Bộ Tài chính lý giải nguyên nhân khiến thu ngân sách cải thiện là do kinh tế các tháng cuối năm 2013 và đầu năm 2014 tiếp tục có những chuyển biến tích cực, làm tăng nguồn thu ngân sách. Ước tính có 45/63 địa phương có số thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 16% kế hoạch thu).

Trong khi đó, tổng chi của ngân sách nhà nước qua 2 tháng ước đạt 150.070 tỉ đồng, bằng 14,9% dự toán, chỉ tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2013.