Ngành bảo hiểm đặt mục tiêu tăng trưởng 13% trong năm 2015

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Ngày 19/12, tại Hà Nội, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam phối hợp cùng Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính tổ chức Lễ Kỷ niệm ngày thị trường Bảo hiểm Việt Nam và 15 năm thành lập Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam.

Ngành bảo hiểm đặt mục tiêu tăng trưởng 13% trong năm 2015
Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam trao tặng giấy khen cho 23 cá nhân có thành tích xuất sắc. Nguồn: internet

Tham dự lễ kỷ niệm có đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính, đại diện lãnh đạo Cục quản lý, giám sát bảo hiểm, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam; đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành liên quan và các lãnh đạo đại diện các doanh nghiệp Bảo hiểm Việt Nam.

Nghị định 100CP ngày 18/12/1993 của Thủ tướng Chính phủ về kinh doanh bảo hiểm ra đời là một dấu mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển của thị trường bảo hiểm Việt Nam. Nghị định đã tạo ra khung khổ pháp lý đầu tiên cho việc hình thành thị trường bảo hiểm Việt Nam đa dạng với các chủ đầu tư tham gia thị trường thuộc mọi thành phần kinh tế, mở rộng nội dung, phạm vi hoạt động kinh doanh bảo hiểm, xác định vị trí và vai trò của cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm.

Trải qua 21 năm phát triển, thị trường bảo hiểm đã có những bước tiến quan trọng. Khuôn khổ pháp lý về kinh doanh bảo hiểm được hình thành đầy đủ và đồng bộ, đảm bảo môi trường pháp lý công khai, minh bạch và bình đẳng cho các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia hoạt động trên thị trường. Các quy định pháp luật bao gồm Luật Kinh doanh bảo hiểm, các Nghị định hướng dẫn, Thông tư của Bộ Tài chính đã từng bước hoàn thiện tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh, hỗ trợ thị trường phát triển, đồng thời cũng từng bước phù hợp với lộ trình thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam và tiến tới áp dụng các chuẩn mực quốc tế trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.

Nếu trước năm 1993, thị trường bảo hiểm Việt Nam chỉ có duy nhất 1 DNBH triển khai 22 sản phẩm bảo hiểm, thì đến nay, thị trường bảo hiểm đã có 61 DNBH, môi giới bảo hiểm, chi nhánh DNBH phi nhân thọ nước ngoài và tái bảo hiểm. Tổng doanh thu phí bảo hiểm tăng trưởng cao. Nhiều vụ tổn thất lớn đã được các DNBH bồi thường hàng trăm tỷ đồng/vụ, giúp các tổ chức và cá nhân nhanh chóng ổn định sản xuất, kinh doanh và đời sống. Bảo hiểm trở thành kênh huy động vốn dài hạn hữu hiệu của nền kinh tế.

Hệ thống sản phẩm bảo hiểm cũng được mở rộng, khoảng hơn 800 sản phẩm bảo hiểm được cung cấp cho các đối tượng khách hàng hoạt động trong mọi lĩnh vực, thuộc mọi thành phần kinh tế - xã hội, trong đó có nhiều sản phẩm phục vụ chính sách của Nhà nước về an sinh xã hội, phát triển nông nghiệp - nông dân - nông thôn. Thị trường bảo hiểm cũng đã góp phần tích cực vào việc thực hiện các chính sách các nhà nước về lao động, việc làm và xã hội.  

Hội nhập quốc tế về kinh doanh bảo hiểm được triển khai từ sớm và sâu rộng. Đến nay, đã có hơn 20 Tập đoàn bảo hiểm hàng đầu trên thế giới hoạt động trên thị trường bảo hiểm. Các hoạt động hợp tác quốc tế về bảo hiểm được triển khai toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, từ hợp tác đối tác chiến lược, đối tác kinh doanh đến hỗ trợ kỹ thuật, trao đổi thông tin, kinh nghiệm. Việc mở cửa thị trường bảo hiểm đã góp phần thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam và quan hệ thương mại giữa Việt Nam và các nước, thu hút đầu tư nước ngoài; mang lại cho thị trường bảo hiểm Việt Nam vốn, công nghệ và kinh nghiệm quản lý, các sản phẩm bảo hiểm mới mà các doanh nghiệp trong nước chưa đáp ứng được, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động và góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển ổn định.

Năm 2014, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự chỉ đạo điều hành sát sao của Chính phủ, Lãnh đạo Bộ Tài chính, quyết tâm cao của cơ quan quản lý bảo hiểm và sự đồng hành của các DNBH, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, thị trường bảo hiểm vẫn giữ đà tăng trưởng và đạt được những kết quả khả quan. Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 52.680 tỷ đồng, tăng 14,2% so với năm 2013, trong đó, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ tăng 10,5%; bảo hiểm nhân thọ tăng 17,9%.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, Phó Cục trưởng Cục quản lý, giám sát bảo hiểm Doãn Thanh Tuấn cũng chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục của thị trường bảo hiểm về khả năng cạnh tranh, tỉ lệ phí bảo hiểm/GDP còn thấp, nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu, … nhằm thúc đẩy thị trường bảo hiểm hoạt động và phát triển nhanh hơn, an toàn, lành mạnh, hiệu quả và bền vững.

Phó Cục trưởng Cục quản lý, giám sát bảo hiểm Doãn Thanh Tuấn cũng cho biết, năm 2015, thị trường sẽ tiếp tục phát triển theo định hướng an toàn, bền vững, dự kiến 2015 tổng doanh thu phí bảo hiểm dự kiến tăng trưởng 13% so với năm 2014, trong đó, lĩnh vực nhân thọ tăng trưởng khoảng 15%, phi nhân thọ khoảng 10%.

Cũng nhân dịp kỷ niệm ngày thị trường Bảo hiểm Việt Nam và 15 năm thành lập Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, ghi nhận những thành tích của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, Bộ Tài chính đã tặng cờ thi đua cho Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam. Ông Phùng Đắc Lộc, Tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng III.

Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cũng trao tặng giấy khen cho 23 cá nhân thuộc Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, ban chấp hành Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, thành viên ban kiểm soát, ban nghiệp vụ bán chuyên trách... , vì những thành tích đóng góp chung cho sự phát triển của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và thị trường bảo hiểm.