Ngành Hải quan: Thu NSNN ước đạt gần 160 nghìn tỷ đồng trong 9 tháng

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Theo Báo cáo của Tổng cục Hải quan, tình hình thu ngân sách Nhà nước (NSNN) tính trong 9 tháng đầu năm 2013 của toàn ngành Hải quan ước thực hiện đạt 159.991 tỷ đồng, bằng 67,6% so với chỉ tiêu pháp lệnh giao, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2012.

Ngành Hải quan: Thu NSNN ước đạt gần 160 nghìn tỷ đồng trong 9 tháng
Tính từ đầu năm đến ngày 15/9/2013, ngành Hải quan đã làm thủ tục hải quan điện tử cho 44.440 doanh nghiệp. Nguồn: internet

Trong đó: Thuế xuất nhập khẩu (XNK) + Tiêu thụ đặc biệt+ Bảo vệ môi trường đạt 103.994 tỷ đồng; Thuế GTGT đạt 55.797 tỷ đồng; Các khoản thu khác đạt 200 tỷ đồng. Tính riêng số thu ngân sách trong tháng 9/2013 (tính từ ngày 01/9/2013 đến hết ngày 22/9/2013) của ngành Hải quan nộp từ Kho bạc Nhà nước chuyển sang đạt 11.372 tỷ đồng.

Tổng kim ngạch XNK hàng hóa trong 9 tháng đầu năm 2013 ước đạt 193,05 tỷ USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 96,46 tỷ USD, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2012. Tổng giá trị kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trong 9 tháng đầu năm 2013 ước đạt 96,58 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2012. Tổng kim ngạch XNK hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ước đạt 112,9 tỷ USD, tăng 25,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tính riêng trong tháng 9/2013, kim ngạch XNK hàng hóa ước đạt 22,9 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 11,3 tỷ USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2012; Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 11,6 tỷ USD, tăng 24,4% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch XNK của khối doanh nghiệp có FDI đạt 13,4 tỷ USD, tăng 1,8% so với tháng trước.

Một số mặt hàng có giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu lớn đó là: Dầu thô đạt 5,5 tỷ USD; Gỗ và các sản phẩm gỗ đạt 3,83 tỷ USD; Than đá đạt 663 triệu USD; Xăng dầu đạt 5,255 tỷ USD; Linh kiện phụ tùng ô tô đạt 1,163 tỷ USD…

Tính từ đầu năm đến ngày 15/9/2013, ngành Hải quan đã làm thủ tục hải quan điện tử cho 44.440 doanh nghiệp, đạt 94,9% số lượng doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan. Với 3.678 triệu tờ khai, chiếm 91,8% so với tổng số tờ khai; Kim ngạch đạt 170,56 tỷ USD, bằng 94,57% so với tổng kim ngạch XNK của ngành Hải quan.