Ngành Thuế cần rà soát tất cả các quy định về thu ngân sách tại các luật


Đó là yêu cầu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại buổi làm việc với Tổng cục Thuế về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, công tác cải cách thủ tục hành chính và tinh gọn hệ thống tổ chức bộ máy vào chiều 20/6 tại Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đồng chí Lãnh đạo Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đồng chí Lãnh đạo Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế.

Cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa ngành Thuế

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao những kết quả của ngành Thuế đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, đặc biệt là công tác thu NSNN. Theo Chủ tịch Quốc hội, giai đoạn 2016-2020, kinh tế - xã hội đất nước ta đã có nhiều khởi sắc, song vẫn đứng trước nhiều khó khăn.

Tuy nhiên với sự nỗ lực của toàn ngành Tài chính, đặc biệt là cơ quan quản lý thuế và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác thu ngân sách đã có những chuyển biến tích cực. Năm 2018, thu NS tăng cao và vượt 8% so với dự toán của Quốc hội và thu ngân sách trung ương cũng vượt dự toán sau 2 năm liên tiếp hụt thu. Trong 6 tháng đầu năm 2019, thu ngân ước đạt 51,2% dự toán, tăng 12,5% so với cùng kỳ. Đây là những con số ấn tượng, thể hiện sự cố gắng của ngành tài chính nói chung và của cơ quan quản lý thuế nói riêng.

Công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu NSNN ngày được tăng cường, hiệu quả hơn; công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa liên tục được đẩy mạnh và đã được các tổ chức quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Số giờ nộp thuế giảm dần qua các năm từ 537 giờ xuống còn 351 giờ. Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngành Thuế cần thiếp tục riển khai hệ thống hoàn thuế điện tử tại 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc và tiếp tục giảm dần số giờ nộp thuế.

Chủ tịch Quốc hội cũng đặc biệt đánh giao cao sự chỉ đạo và quyết tâm của Tổng cục Thuế trong việc sắp xếp và tinh gọn bộ máy. Điều này càng có ý nghĩa trong bối cảnh bộ máy tinh gọn và giảm đi nhưng không làm ảnh hưởng đến công tác thu thuế.

Tập trung triển khai Luật Quản lý thuế sửa đổi

Về nghiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu ngành Thuế cần tập trung thực hiện nhiều giải pháp tích cực, trong đó, trước mắt cần tập trung triển khai Luật Quản lý thuế sửa đổi: “Ngành Thuế cần phải dành một phần kinh phí để tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật thuế, nhất là Luật mới. Ban hành các văn bản hướng dẫn để Luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2020” - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Đối với chính sách thuế, Chủ tịch yêu cầu ngành Thuế cần rà soát tất cả các quy định về thu ngân sách tại các luật, các văn bản dưới luật; nghiên cứu các vướng mắc, các nội dung của chính sách không có tính khả thi, từ đó đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền xử lý, qua đó tháo gỡ khó khăn cho DN, người dân.

Về công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của cơ quan thuế phải đảm bảo vừa tinh gọn, hiệu quả, song không làm thất thu ngân sách nhà nước; đặc biệt là việc tổ chức các Chi cục Thuế khu vực cần được nghiên cứu một các thận trọng, đi kèm với các giải pháp phối hợp, gắn kết với chính quyền địa phương.

Ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của Tổng cục Thuế, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ giao cho các cơ quan của Quốc hội nghiên cứu theo thẩm quyền. Đối với Nghị quyết xóa nợ thuế, Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân nhất trí với kiến nghị của Tổng cục Thuế về sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết của Quốc hội về xóa nợ thuế và đưa vào Chương trình kỳ họp thứ 8 của Quốc hội, song đề nghị các đơn vị chức năng cần nghiên cứu một cách thận trọng, bảo đảm minh bạch, công khai và đặc biệt là tính công bằng giữa người nộp thuế chấp hành tốt và người nộp thuế cố tình chây ỳ, lách luật để trốn thuế.

Việc bổ sung chức năng thanh tra hành chính của cơ quan quản lý thuế cũng sẽ được Ủy ban Pháp luật và Ủy ban Tài chính Ngân sách lưu ý nghiên cứu trong quá trình sửa đổi Luật Thanh tra, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho ngành Thuế thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách. Tuy nhiên, trước khi sửa Luật ngành Thuế cần tăng cường sử dụng công tác thanh tra nội bộ trong lĩnh vực quản lý thuế.