5 tháng đầu năm 2019, thu ngân sách Nhà nước tăng 12,9% so với cùng kỳ


Theo báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính, thu cân đối ngân sách Nhà nước (NSNN) tháng 5/2019 ước đạt 110,2 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 5 tháng đạt 628,1 nghìn tỷ đồng, bằng 44,5% dự toán, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2018.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, kết quả kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp trong 5 tháng đầu năm 2019 là khá tích cực và tương đối đồng đều ở các lĩnh vực kinh tế lớn. 

Ước tính cả nước có 52/63 địa phương thu nội địa đạt kế hoạch dự toán (trên 41%), trong đó 41 địa phương thu đạt trên 43% dự toán; 57 địa phương thu cao hơn so cùng kỳ.

Thu nội địa tháng 5 ước đạt 81,9 nghìn tỷ đồng thấp hơn khoảng 29,7 nghìn tỷ đồng so tháng trước. Luỹ kế 5 tháng đạt 506,9 nghìn tỷ đồng, bằng 43,2% dự toán, tăng 13% so cùng kỳ năm 2018. Trong đó, thu từ dầu thô trong tháng 5 ước đạt 5,1 nghìn tỷ đồng, tăng 520 tỷ đồng so tháng trước. Lũy kế 5 tháng ước đạt 23,39 nghìn tỷ đồng, bằng 52,4% dự toán, giảm 2,4% so với cùng kỳ năm 2018. Thu hoạt động xuất nhập khẩu tháng 5 ước đạt 35,1 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 5 tháng ước đạt 146,7 nghìn tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo của Bộ Tài chính, số thu ngân sách do ngành Thuế thực hiện đã đạt và vượt tiến độ dự toán.

Tuy vậy, Tổng cục Thuế cho rằng, để hoàn thành nhiệm vụ thu của năm 2019, trong tháng 6 này, nhiệm vụ trước mắt của ngành Thuế là tiếp tục chỉ đạo các cục thuế tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý, thu hồi nợ đọng thuế; Đồng thời, tiến hành đánh giá công tác thực hiện dự toán thu NSNN 6 tháng đầu năm 2019, trong đó phân tích rõ tình hình thu NSNN, nợ thuế, nguyên nhân tăng, giảm để có các giải pháp kịp thời.

Cùng với việc đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, thu hồi nợ đọng, Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các cục thuế đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. Tổ chức các hội nghị tập huấn, hội nghị đối thoại để tháo gỡ kịp thời những khó khăn cho người nộp thuế. Bên cạnh đó, các cục thuế thực hiện tuyên dương những tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế để động viên kịp thời, khích lệ tinh thần tự giác tuân thủ nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.

Bên cạnh đó, cơ quan Hải quan đã chủ động tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; nhờ đó, đã tác động tích cực đến số thu của khu vực này.

Bộ Tài chính cho biết, hiện Bộ đang xây dựng quy trình thu NSNN thông qua mã định danh khoản thu; Triển khai cấu trúc lại cơ sở dữ liệu, kết nối, trao đổi thông tin thu NSNN theo lộ trình hoàn thiện dữ liệu của Tổng cục thuế/Tổng cục Hải quan; Xây dựng quy trình theo phương án Thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi NSNN đối với mô hình Kho bạc nhà nước cấp tỉnh và Kho bạc nhà nước cấp huyện; trong đó lồng ghép quy trình giao dịch điện tử trên dịch vụ công và quy trình hướng dẫn về kiểm soát chi NSNN.