Ngành Thuế phải phấn đấu hoàn thành và vượt mức dự toán thu ngân sách được giao

Thùy Linh

Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn tại Hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế 6 tháng cuối năm 2023 do Tổng cục Thuế tổ chức ngày 18/7.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Hoàn thành tốt các nhóm nhiệm vụ

Theo Thứ trưởng Cao Anh Tuấn, ngày 13/7/2023, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị đánh giá triển khai thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2023. Hội nghị đã vinh dự được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đến dự và chỉ đạo. Tại Hội nghị, Lãnh đạo Chính phủ đã ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, sáng tạo, phấn đấu, sự cố gắng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng đã có đánh giá và kết luận về tình hình triển khai thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2023, đặc biệt là trong việc tham mưu, đề xuất ban hành và tổ chức triển khai nhiều chính sách, giải pháp tài khóa kịp thời, phù hợp tình hình. Cùng với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác hỗ trợ nền kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, góp phần ổn định vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và đời sống nhân dân; xây dựng kịch bản điều hành ngân sách nhà nước trong 6 tháng cuối năm để chủ động điều hành cân đối ngân sách nhà nước... Trong thành tích chung của ngành Tài chính, có kết quả và đóng góp quan trọng của ngành Thuế.

Cụ thể, với số thu ngân sách ngành Thuế quản lý 6 tháng đầu năm 2023 đạt 743.003 tỷ đồng, bằng 54,1% so với dự toán pháp lệnh, kết quả này tạo nền tảng quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và đặc biệt là góp phần quan trọng, giúp thực hiện, triển khai các nhiệm vụ về tài chính ngân sách chung của ngành Tài chính.

Về công tác hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần đẩy nhanh tốc độ hồi phục kinh tế, Thứ trưởng đánh giá Tổng cục Thuế đã rất tích cực, chủ động triển khai công tác tuyên truyền về các Nghị quyết của Quốc hội, Nghị định của Chính phủ về miễn, giảm, gia hạn tiền thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất dưới nhiều hình thức. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác hỗ trợ, giải đáp các vướng mắc của người nộp thuế trong việc thi hành các chính sách thuế, đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống.

Về việc điện tử hóa, số hóa công tác quản lý thuế, theo Thứ trưởng Cao Anh Tuấn, đây là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, trọng tâm của không chỉ hệ thống thuế mà cả ngành Tài chính. Việc thực hiện chuyển đổi số công tác quản lý thuế, nhất là các hệ thống cung cấp dịch vụ công, tạo thuận lợi cho người nộp thuế góp phần xây dựng tài chính điện tử hướng tới nền tài chính số.

“Việc ngành Thuế triển khai các dịch vụ hỗ trợ khai, nộp thuế điện tử đã góp phần hỗ trợ người dân thuận tiện trong việc thực hiện các nghĩa vụ, thủ tục về thuế, đặc biệt có ý nghĩa rất lớn trong thời kỳ dịch bệnh, tạo sự đồng thuận, ủng hộ trong xã hội đối với ngành Thuế”, Thứ trưởng đánh giá.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế đã quyết liệt triển khai hệ thống hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên toàn quốc nhằm ngăn chặn tình trạng gian lận hóa đơn, chống thất thu thuế.

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn cũng đánh giá cao công tác cải cách, hiện đại hóa hành chính thuế tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, hiệu quả, điển hình như: hoàn thành việc tích hợp 101 thủ tục hành chính lên Cổng dịch vụ công quốc gia; Kiểm soát chặt chẽ các thủ tục hành chính một cách toàn diện và hiệu quả, số thủ tục hành chính tiếp tục được cắt giảm từ 304 thủ tục hành chính xuống còn 235 thủ tục hành chính; Sửa đổi, bổ sung 1 thủ tục hành chính, công bố 10 thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục Thuế.

Chú trọng tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế

Đánh giá về công tác thuế 6 tháng cuối năm, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho rằng, để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023 được Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính giao đòi hỏi toàn ngành Thuế phải đặt quyết tâm cao, thực hiện quyết liệt, hiệu quả, đồng bộ nhiều giải pháp trong 6 tháng cuối năm 2023.

Trước hết, thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, Thứ trưởng yêu cầu toàn ngành Thuế phấn đấu hoàn thành và vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023 được giao; thực hiện triển khai kịp thời có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân theo các chính sách, quy định của Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính. Đồng thời, cơ quan thuế các cấp phải theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích các yếu tố tác động đến số thu, tiến độ thu tại từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế để kịp thời có các giải pháp quản lý hiệu quả; phối hợp chặt chẽ các cấp chỉ đạo các ngành, các cấp ở trung ương và địa phương để tăng cường quản lý thu, đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu ngân sách; tập trung đẩy mạnh xử lý thu hồi nợ đọng.

“Đến thời điểm này, chúng ta đã đạt được nửa chặng đường của nghiệm vụ 2021-2025. Xác định 2023 là năm bản lề, do đó, đòi hỏi toàn ngành Thuế từ nay đến cuối năm và cả sang năm cần triển khai 3 nhóm giải pháp trọng tâm: Hoàn thiện thể chế; Phát triển nguồn lực và hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy; Đẩy mạnh hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng quản lý thuế”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Một nội dung nữa được Thứ trưởng nhấn mạnh tới ngành Thuế đó chính là: Thu thuế phải thu được lòng dân. Bởi lẽ, với ngành Tài chính nói chung và ngành Thuế nói riêng, hoạt động luôn gắn liền với mọi hoạt động của của nền kinh tế Việt Nam và thế giới nên có nhiều chính sách, lĩnh vực liên quan rất nhạy cảm, do đó đòi hỏi cán bộ, nhất là những người làm công tác tuyên truyền, truyền thông phải hết sức linh hoạt, nhạy bén.

“Các đồng chí cần chú trọng đến hiệu quả, chất lượng của công tác tuyên truyền - hỗ trợ để phục vụ người nộp thuế một cách tốt nhất. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế bằng nhiều phương thức, trọng tâm là phương thức điện tử và tạo sự đồng thuận của xã hội và cả hệ thống chính trị. Đảm bảo các chính sách mới, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ người nộp thuế được tuyên truyền kịp thời, hiệu quả. Tuyên dương kịp thời thành tích của các tổ chức, cá nhân có ý thức chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế, đóng góp số thu lớn cho ngân sách nhà nước”, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn nói

 

Tiếp thu những chỉ đạo của Thứ trưởng Cao Anh Tuấn, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành khẳng định toàn ngành Thuế sẽ phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của năm 2023 và các năm tiếp theo.