Ngành Thuế ra quân kiểm tra việc cấp, bán hóa đơn lẻ

Tổng cục Thuế vừa yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố kiểm tra, rà soát các hộ, cá nhân, tổ chức kinh doanh về việc cấp lẻ, bán hóa đơn lẻ để ngăn chặn tình trạng mua, bán hóa đơn bất hợp pháp.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tổng cục Thuế đề nghị các cục thuế kiểm tra, rà soát việc cấp lẻ, bán lẻ hóa đơn của các hộ, cá nhân, tổ chức kinh doanh thời kỳ từ tháng 1/2016 đến tháng 9/2018; xử lý, phòng ngừa các sai phạm đối với công tác cấp lẻ, bán lẻ hóa đơn.

Trong đó, ưu tiên rà soát trước dữ liệu mà Tổng cục Thuế đã kết xuất và phân tích trên hệ thống cơ sở dữ liệu toàn Ngành gửi cho đơn vị qua đường email.

Các chỉ tiêu rủi ro cần phải rà soát bao gồm: Doanh thu hóa đơn lớn hơn 100 triệu đồng/lần; Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp lẻ, bán lẻ hóa đơn có tổng doanh thu hóa đơn lớn hơn 100 triệu đồng/tháng; Cấp, bán lẻ cho doanh nghiệp; cấp, bán lẻ cho tổ chức; mã số thuế của người đề nghị cấp, bán khác tỉnh với cơ quan thuế cấp, bán; Tổ chức, cá nhân có tần suất được cấp, bán 2 lần trở lên/ngày; tổ chức cá nhân có tần suất được cấp bán 5 lần/tháng; Thuế suất không thuộc tỷ lệ quy định tại Thông tư số 92/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính; Cấp bán lẻ hóa đơn cho đối tượng không có chỉ tiêu mã số thuế lấy tại hệ thống ứng dụng quản lý ấn chỉ.

Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các cục thuế chỉ đạo các đơn vị chấn chỉnh, khắc phục sai phạm qua công tác kiểm tra, rà soát các hồ sơ cấp, bán lẻ hóa đơn nhằm đẩy lùi các hành vi vi phạm liên quan đến công tác cấp, bán hóa đơn lẻ...