Ngành Thuế Thái Bình: Vững tin thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2013

PV.

(Tài chính) Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế đã tác động không nhỏ đến kết quả thu ngân sách nhà nước, tuy nhiên, vượt qua những khó khăn chung đó bằng nhiều giải pháp hữu ích, ngành Thuế Thái Bình vẫn đạt được những kết quả khả quan trong những tháng đầu năm 2013. Đây là tiền đề quan trọng để ngành Thuế Tỉnh vững tin thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giao…

Bà Dương Thị Tài - Cục trưởng Cục Thuế Thái Bình chủ trì hội nghị Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
Bà Dương Thị Tài - Cục trưởng Cục Thuế Thái Bình chủ trì hội nghị Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Năm 2013, dự toán thu ngân sách nhà nước của ngành Thuế Thái được Bộ Tài chính giao là 2.202 tỷ đồng, tăng 18,7% so với dự toán năm 2012. Đây là nhiệm vụ khá nặng nề giữa bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế chưa có sự chuyển biến tích cực, cùng với các yếu tố bất lợi khác do thiên nhiên mang đến đối với một tỉnh cơ bản là nông nghiệp.

Cụ thể, những khó khăn đặt ra hiện tại ảnh hưởng mạnh đến kết quả thu ngân sách nhà nước đã được ngành Thuế tỉnh xác định là: Các gói giải pháp hỗ trợ thị trường và các doanh nghiệp bằng chính sách miễn, giảm, giãn thuế nên sẽ ảnh hưởng lớn tới nguồn thu; Cơn bão số 8 năm 2012 đã gây thiệt hại nặng nề cho các doanh nghiệp hiện vẫn chưa khắc phục xong đồng thời thực hiện chính sách miễn, giảm, gia hạn nộp thuế cho các doanh nghiệp bị thiệt hại do bão làm hụt thu của năm nay và các năm sau khoảng 400 tỷ đồng.

Để hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu thu NSNN được giao, ngay từ khi bắt đầu bước vào năm 2013, Cục Thuế tỉnh đã xây dựng nhiều giải pháp triển khai đồng bộ trong toàn ngành. Cụ thể là toàn ngành Thuế Tỉnh đã triển khai các biện pháp  khai thác nguồn thu, đôn đốc người nộp thuế nộp số phát sinh, bảo đảm tiến độ từng tháng, từng quý. Cục Thuế đã phân tích, dự báo những tác động ảnh hưởng đến thu ngân sách, từ đó đề ra các biện pháp quản lý để khai thác các nguồn thu mới phát sinh bù đắp các khoản hụt thu do thực hiện các chính sách gia hạn, miễn, giảm thuế theo nghị quyết của Chính phủ.

Bên cạnh đó, việc phối hợp với các sở, ban, ngành về tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ công tác thu đối với hoạt động chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng vốn, mua bán tài sản, mua bán doanh nghiệp cũng được triển khai. Đặc biệt là việc tổ chức hội nghị chuyên đề với các đơn vị trong ngành để làm rõ những ưu điểm, hạn chế của từng phòng chức năng, chi cục thuế nhằm tìm ra nguyên nhân để rút kinh nghiệm trong quản lý, thực hiện thu NSNN cho các tháng tiếp theo. Theo đó, từng đơn vị thực hiện đúng quy trình quản lý và cưỡng chế nợ thuế, rà soát thường xuyên các khoản nợ để có biện pháp đôn đốc, thu hồi số nợ đọng vào NSNN.

Phối hợp với các ngân hàng thương mại để cưỡng chế thu nợ của người nộp thuế qua tài khoản. Ngành Thuế phấn đấu việc xử lý nợ thuế, nợ ảo giảm 50% so với tỷ lệ nợ lũy kế của năm 2012. Việc thanh tra, kiểm tra sẽ chú trọng vào các doanh nghiệp có nghi vấn, lỗ lớn nhưng vẫn đầu tư hoặc có phát sinh hoàn thuế, lỗ nhiều năm, lỗ vượt quá vốn chủ sở hữu. Thực hiện đúng quy trình quản lý, giám sát kê khai, nộp thuế của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, bảo đảm thu đúng, kịp thời vào NSNN; ấn định thuế đối với các trường hợp vi phạm chế độ kế toán, hóa đơn chậm kê khai và kê khai không đúng với thực tế phát sinh nhằm mục đích trốn thuế. Triển khai có hiệu quả các ứng dụng quản lý mới của ngành, duy trì và bảo đảm chất lượng tất cả các chương trình quản lý trên hệ thống máy tính.

Cục Thuế tỉnh tiếp tục hỗ trợ và mở rộng số lượng các doanh nghiệp kê khai thuế qua mạng, phấn đấu trong năm có thêm 300 doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế điện tử. Kiện toàn bộ máy quản lý thu thuế xã, phường theo hướng gọn, thiết thực, hiệu quả và tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ thuế. Đồng thời thực hiện nghiêm quy chế quản lý tài chính, tài sản và đầu tư xây dựng cơ bản; duy trì nghiêm Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật Phòng chống tham nhũng…

Bẳng những giải pháp hữu hiệu cùng sự vào cuộc mạnh mẽ của toàn thể tập thể cán bộ, công chức ngành Thuế Tỉnh đã mang lại nhiều kết quả đáng ghi nhận. Công tác thu NSNN của Cục Thuế trong quý I/2013 đã phần nào thể hiện được sự nỗ lực của toàn ngành và hiệu quả bước đầu về những giải pháp đề ra. 3 tháng đầu năm, Cục Thuế đã thực hiện được 717,7 tỷ đồng, đạt 32,6% dự toán Bộ Tài chính giao và tăng 53,1% so với cùng kỳ năm 2012.

Nhìn lại công tác thu NSNN của Cục Thuế trong quý I/2013 đã phần nào thể hiện được sự nỗ lực của toàn ngành và hiệu quả bước đầu về những giải pháp đề ra. 3 tháng đầu năm, Cục Thuế đã thực hiện được 717,7 tỷ đồng, đạt 32,6% dự toán Bộ Tài chính giao và tăng 53,1% so với cùng kỳ năm 2012. Một số chỉ tiêu thu đạt tỷ lệ khá như doanh nghiệp Nhà nước trung ương, khu vực ngoài quốc doanh, thuế thu nhập cá nhân, tiền sử dụng đất… Các doanh nghiệp Trung ương đã nộp là 18,7 tỷ đồng, tăng 42,8% so với cùng kỳ năm trước. Đây chủ yếu là các doanh nghiệp thuộc khối ngân hàng, bưu điện, điện lực và những doanh nghiệp lớn khác như Công ty TNHH một thành viên Dầu khí sông Hồng đã nộp 2,8 tỷ đồng, Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng nộp 5,3 tỷ đồng.

Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 17,2 tỷ đồng, bằng 486,4% so với cùng kỳ năm 2012. Khu vực này có sự tăng cao đột biến là do Cục Thuế  đã truy thu của Công ty TNHH Phát triển Neo-Neon Việt Nam 4,1 tỷ đồng tiền chuyển nhượng giá của năm trước; thu tiền thuê đất của Công ty TNHH Thép đặc biệt ShengLy Việt Nam 5 tỷ đồng.

Đặc biệt, đối với khu vực ngoài quốc doanh có một số doanh nghiệp nộp tăng khá cao, như: Công ty Sản xuất kinh doanh XNK Hương Sen nộp 231 tỷ đồng; Công ty cổ phần Tasco Nam Thái nộp 8,1 tỷ đồng... Trừ kết quả thu NSNN ở quý I, từ nay đến hết năm, nhiệm vụ của ngành Thuế là phải thu gần 1.500 tỷ đồng nữa, bằng 67% so với tổng dự toán được giao.

Những kết quả đạt được trong quý I/2013 và các giải pháp đề ra trong việc thực hiện nhiệm vụ thu NSNN sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, viên chức trong ngành sẽ là sức mạnh, động lực để Cục Thuế tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần không nhỏ vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh năm 2013.