Ngành Thuế tỉnh Phú Yên: Khí thế mới trong năm 2013

Hải Phan

(Tài chính) Trong năm 2012, mặc dù kinh tế gặp nhiều khó khăn nhưng ngành Thuế tỉnh Phú Yên đã nỗ lực, chủ động triển khai nhiều biện pháp quản lý thu, góp phần tăng thu ngân sách trên địa bàn Tỉnh. Kinh nghiệm triển khai, điều hành thu trong bối cảnh khó khăn trở thành tiền đề cho Ngành bước vào năm 2013 với khí thế mới và quyết tâm cao hơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phạm Đình Cự làm việc với ngành Thuế tỉnh năm 2012
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phạm Đình Cự làm việc với ngành Thuế tỉnh năm 2012

Theo ông Ngô Đức Toàn, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Phú Yên, trong năm 2012,  ngành Thuế tỉnh Phú Yên đã nỗ lực phấn đấu khai thác hiệu quả các nguồn thu trên địa nhằm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước (NSNN). Tổng thu NSNN trên địa bàn Tỉnh năm 2012 đạt 1.605,8 tỷ đồng, bằng 109,9% so với cùng kỳ năm 2011. Trong bối cảnh vô cùng khó khăn, làm suy giảm ở hầu hết các khoản thu, vẫn có 8/16 khoản thu được thực hiện đạt và vượt so với dự toán. Do nguyên nhân khách quan từ sự khó khăn của các doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa nên một số khoản thu chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thu đã không đạt kế hoạch đề ra; như thu thuế ngoài quốc doanh, thu tiền sử dụng đất, thu tiền bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước...

Bù lại, ở khối huyện, có đến 8 huyện, thị xã thu NSNN trên địa bàn đều đạt và vượt dự toán được giao. Mặc dù vậy, trong năm qua, ngành Thuế tỉnh Phú Yên đã đạt được hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng đó là hỗ trợ cộng đồng DN vượt qua khó khăn. ngành Thuế tỉnh đã triển khai hiệu quả, đồng bộ việc thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ, Nghị quyết số 29/2012/QH13 ngày 28/6/2012 của Quốc hội, kịp thời giải quyết các chính sách ưu đãi về thuế nhằm giúp các tổ chức, cá nhân vượt qua khó khăn trong sản xuất kinh doanh với số thuế miễn, giảm, giãn trong năm 2012 chuyển sang 2013 gần 100 tỷ đồng. Đây thực sự là những “điểm tựa” quan trọng giúp các DN trên địa bàn tỉnh từng bước phục hồi sản xuất để vượt khó, đi lên.

 Bước vào năm 2013, ngành Thuế Phú Yên xác định sẽ thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành kế hoạch thu NSNN theo chỉ tiêu pháp lệnh Trung ương và Tỉnh giao với khí thế và quyết tâm mới cao hơn. Trước hết, Cục sẽ ra sức phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN được HĐND Tỉnh giao là 1.850 tỉ đồng, nhằm đảm bảo yêu cầu cân đối thu chi và phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế chính trị xã hội trên địa bàn Tỉnh.

Bên cạnh đó, Cục sẽ tích cực triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và các đề án triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế.

Với việc tháng 12/2012, ngành Thuế ban hành Tuyên ngôn ngành thuế Việt Nam, Cục Thuế tỉnh Phú Yên xác định việc triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao các nội dung của tuyên ngôn ngành Thuế Việt Nam; trong đó xây dựng và gìn giữ 4 giá trị cốt lõi là Minh bạch - Chuyên nghiệp - Liêm chính - Đổi mới, là một nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và có tầm quan trọng cao. Đây là tôn chỉ hành động mà cơ quan Thuế cam kết trước Đảng, Nhà nước, các tổ chức cá nhân và cộng đồng xã hội; đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, nhằm đảm bảo việc triển khai tuyên ngôn được thực hiện theo đúng yêu cầu đặt ra, đem lại hiệu quả cao cho cả cơ quan Thuế lẫn các tổ chức cá nhân nộp thuế.

 Để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2013, bên cạnh việc triển khai đồng bộ công tác nghiệp vụ theo Luật Quản lý thuế, các quy trình quản lý thuế hiện hành, ngành Thuế Phú Yên sẽ thực hiện tốt 7 giải pháp chủ yếu sau:

Trước hết, Ngành sẽ tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND Tỉnh, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành hữu quan trong công tác quản lý thuế. Phát động phong trào thi đua trong toàn ngành phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán được giao.

Thứ hai, Cục Thuế sẽ tiến hành phân bổ, giao dự toán thu năm 2013 kịp thời cho các đơn vị trong toàn ngành; tham mưu lãnh đạo UBND các cấp xây dựng kế hoạch chỉ đạo triển khai công tác thu NSNN ngay từ đầu năm.

Cùng với đó, cơ quan Thuế sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, cung cấp kịp thời các thông tin thay đổi về chính sách, thủ tục hành chính thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng; thường xuyên tổ chức các hội nghị tập huấn phổ biến, hướng dẫn các chính sách thuế mới cho người nộp thuế.

Nhằm công tác thu, quản lý thu đạt hiệu quả cao, Cục Thuế Tỉnh sẽ tổ chức khảo sát tình hình sản xuất kinh doanh ở lĩnh vực ngoài quốc doanh, phối hợp với các hội đồng tư vấn thuế xã, phường để điều tra, xác định doanh số, điều chỉnh thuế cho phù hợp với thực tế kinh doanh, chống thất thu thuế do kê khai không đúng số lượng, giá bán thực tế.

Một giải pháp nữa sẽ được Cục đẩy mạnh triển khai trong năm 2013 đó là đôn đốc các DN, hộ kinh doanh và cá nhân có nghĩa vụ nộp NSNN thực hiện nộp đúng, đủ, kịp thời số thuế phát sinh hàng tháng, hàng quý vào NSNN; kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo luật định.

Công tác thanh tra, kiểm tra, tập trung nguồn nhân lực để thanh tra chống chuyển giá, trốn lậu thuế; kiểm tra sau hoàn thuế và xử lý vi phạm về thuế theo đúng chế độ quy định cũng sẽ được Cục tăng cường nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật thuế, trốn thuế, gian lận thương mại nhằm thực hiện tốt mục tiêu đề ra.

Không chỉ quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức ngành Thuế Phú Yên thực hiện đúng Tuyên ngôn ngành Thuế Việt Nam với việc xây dựng và gìn giữ các giá trị: Minh bạch - Chuyên nghiệp - Liêm chính - Đổi mới; với mục tiêu và tầm nhìn dài hạn, Cục Thuế Tỉnh sẽ quyết tâm chỉ đạo 100% các đơn vị trực thuộc triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008, nhằm hiện đại hóa công tác quản lý và thu NSNN.