Ngành Thuế TP. Cần Thơ nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân năm 2013

Nguyễn Lộc

(Tài chính) Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế đã tác động không nhỏ đến kết quả thu ngân sách nhà nước, tuy nhiên, vượt qua những khó khăn chung đó bằng nhiều giải pháp hữu ích, ngành Thuế TP. Cần Thơ vẫn đạt được những kết quả khả quan quý I/2013. Đây là tiền đề quan trọng để ngành Thuế Thành phố vững tin thực hiện thắng lợi mục tiêu thu ngân sách năm.

Ngành Thuế TP. Cần Thơ nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân năm 2013
TP. Cần Thơ đề ra mục tiêu thu ngân sách quý II/2013 là 1.675 tỷ đồng. Nguồn: Internet

Năm 2013, dự toán tổng thu ngân sách nhà nước của TP. Cần Thơ được Bộ Tài chính giao là 6.542 tỉ đồng, đạt 95% so với năm 2012. Trong đó thành phố phấn đấu nâng tổng số nguồn thu lên 6.592 tỉ, vượt 59 tỉ đồng. Tính đến ngày 10/4/2013, tổng thu ngân sách trên địa bàn TP. Cần Thơ là 2.452 tỉ đồng, đạt 28,78% dự toán Hội đồng Nhân dân Thành phố giao. Trong đó, thu ngân sách nhà nước (gồm nội địa và hải quan) là 1.640,7 tỉ đồng, đạt 24% kế hoạch năm và tăng 40% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó phải kể đến các quận đạt kết quả cao là Ô Môn, Ninh Kiều… Từ kết quả thực hiện ở quý I có thể thấy, Ngành Thuế TP. Cần Thơ vững tin hoàn thành suất xắc nhiệm vụ thu ngân năm 2013.

Nguyên nhân ảnh cơ bản hưởng đến nguồn thu là các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh đang gặp khó khăn trong thanh toán nợ đọng thuế, chậm  trễ vấn đề hoàn tất thủ tục hải quan xuất nhập khẩu cho các doanh nghiệp trên địa bàn.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân năm 2013, Cục Thuế đã triển khai một số biện pháp tập trung tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, xử lý nợ đọng thuế phải được triển khai quyết liệt, trên cơ sở phân loại các khoản nợ và đề ra giải pháp thu đối với từng khoản nợ cụ thể; đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xuất, nhập khẩu. Trong đó, tập trung triển khai toàn diện và thực hiện có hiệu quả thủ tục hải quan điện tử; thực hiện tốt quy chế phối hợp thu ngân sách Nhà nước giữa cơ quan Hải quan, cơ quan Thuế, Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại; phối hợp với các ngành chức năng liên quan như Sở Tài chính và Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố đẩy mạnh các khoản thu từ đất; tăng cường xử lý nợ đọng và đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra trên tất cả các phương diện; đẩy nhanh tiến độ các khoản thu từ nhà, đất.

Ngoài ra, Cục Thuế TP. Cần Thơ tổ chức Hội nghị đối thoại với trên 60 đại biểu đại diện các doanh nghiệp nhằm trao đổi, giải đáp và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về chính sách và thủ tục hành chính, kê khai qua mạng, hướng dẫn thực hiện các thông tư, nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực thuế. Thông qua đối thoại này, cơ quan thuế cung cấp cho người nộp thuế những thông tin mới về chính sách thuế, giải quyết vướng mắc phát sinh nhằm bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của doanh nghiệp, tạo điều kiện hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp tự giác chấp hành, thực hiện đúng chính sách pháp luật thuế, đồng thời cũng là dịp để ngành Thuế lắng nghe những ý kiến còn tồn đọng, vướng mắc và những góp ý đề xuất của các doanh nghiệp trong lĩnh vực thuế.

Với kết quả đạt được trong quý I/2013 và dự báo tình hình kinh tế - xã hội ở những tháng tiếp theo, TP. Cần Thơ đề ra mục tiêu thu ngân sách quý II là 1.675 tỷ. Các giải pháp đề ra trong việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, viên chức trong Ngành sẽ là sức mạnh, động lực để Cục Thuế Thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân của Tỉnh năm 2013 và góp phần quan trong vào mục tiêu hoàn thành thu ngân sách nhà nước cả năm.