Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9: Người lao động sẽ được nghỉ 4 ngày liên tiếp


Năm 2023, người lao động sẽ được nghỉ lễ Quốc khánh lên tới 4 ngày nếu không phải làm việc vào ngày thứ 7 và nghỉ 3 ngày nếu phải việc vào thứ 7 của tuần.

Người lao động sẽ được nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 lên tới 4 ngày.
Người lao động sẽ được nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 lên tới 4 ngày.

Theo Văn bản số 8056/VPCP-KGVX ngày 1/12/2022 của Văn phòng Chính phủ, nghỉ Lễ Quốc khánh từ ngày 1/9 đến hết ngày 4/9/2023.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên phải bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân.

Lãnh đạo Chính phủ Ủy quyền Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo về việc nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ra thông báo nêu rõ: Công chức, viên chức nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 từ thứ Sáu ngày 1/9/2023 đến hết thứ Hai ngày 4/9/2023 Dương lịch.

Đợt nghỉ này bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, 1 ngày nghỉ hằng tuần và 1 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần theo quy định của Bộ luật Lao động.

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ Nhật hằng tuần, sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghi cho phù hợp.

Đối với người lao động không phải là công chức, viên chức, người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương án nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023.

Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9: Người lao động sẽ được nghỉ 4 ngày liên tiếp - Ảnh 1

Theo đó, người lao động được nghỉ thứ Bảy ngày 2/9/2023 và lựa chọn 1 trong 2 ngày: Thứ Sáu ngày 1/9/2023 hoặc Chủ nhật ngày 3/9/2023 Dương lịch.

Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định của Bộ luật Lao động.

Như vậy, năm 2023 người lao động có thể sẽ được nghỉ lễ Quốc khánh lên tới 4 ngày nếu không phải làm việc vào ngày thứ 7 và nghỉ 3 ngày nếu phải việc vào thứ 7 của tuần.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 lưu ý thực hiện: Bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân.

Theo Anh Thư/kinhtemoitruong.vn