Nghị quyết của Chính phủ triển khai chủ trương đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía đông giai đoạn 2021-2025

Theo chinhphu.vn

Ngày 11/2, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 18/NQ-CP triển khai Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía đông giai đoạn 2021-2025.

Nghị quyết của Chính phủ triển khai chủ trương đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía đông giai đoạn 2021-2025 - Ảnh 1