VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Những hành vi bị cấm trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Những hành vi bị cấm trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 15/2016/TT-BKHĐT (Ngày 29/09/2016) hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (dự án PPP).

Hơn 5.000 dòng thuế về 0% khi FTA Việt Nam - EAEU có hiệu lực

Tái cơ cấu kinh tế: Cần tập trung mọi nguồn lực

Doanh nghiệp FDI xuất siêu hơn 16 tỷ USD trong 9 tháng

Thông tư số 15/2016/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2016, thay thế Thông tư số 03/2011/TT-BKHĐT ngày 27/01/2011.

Thông tư nêu rõ, để bảo đảm công bằng, minh bạch trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP,  các hành vi bị cấm trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP gồm:

- Tham dự thầu với tư cách là nhà đầu tư đối với dự án do mình làm bên mời thầu hoặc thực hiện các nhiệm vụ của bên mời thầu;

- Tham gia lập, đồng thời tham gia thẩm định hồ sơ mời thầu đối với cùng một dự án;

- Tham gia đánh giá hồ sơ dự thầu đồng thời tham gia thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư đối với cùng một dự án;

- Là cá nhân thuộc bên mời thầu nhưng trực tiếp tham gia quá trình lựa chọn nhà đầu tư hoặc tham gia tổ chuyên gia, tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư hoặc là người đứng đầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bên mời thầu đối với dự án do cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ hoặc cha mẹ chồng, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh chị em ruột đứng tên dự thầu hoặc là người đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư tham dự thầu;

- Áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư không phải là hình thức đấu thầu rộng rãi khi không đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu thầu.

Về tư cách hợp lệ của nhà đầu tư, Thông tư quy định nhà đầu tư độc lập hoặc từng thành viên trong liên danh có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện:

- Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà đầu tư đang hoạt động cấp;

- Hạch toán tài chính độc lập; Không đang trong quá trình giải thể, không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả;

- Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu;

- Đã đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

- Không đang trong thời gian bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM