VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017

Ngày 21/4/2017, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 05 /2017/TT-BCT quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017. Thông tư quy định lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường và nguyên tắc đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017.

Thu hút được 10,95 tỷ USD vốn FDI trong 4 tháng đầu năm 2017

Để gia tăng giá trị hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam?

Theo đó, lượng đường đấu giá (Mã HS 1701) nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2017 là 89.500 tấn.

Thông tư số 05 /2017/TT-BCT quy định việc đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017 được thực hiện thông qua Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017.

Nguyên tắc, trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản thực hiện theo quy định về pháp luật bán đấu giá phù hợp với tính chất tài sản bán đấu giá.

Bộ Công Thương thành lập Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017. Chủ tịch Hội đồng đấu giá ban hành Quy chế đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017.

Sau khi có Báo cáo kết quả đấu giá của Hội đồng đấu giá, Bộ Công Thương có văn bản thông báo giao quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường cho thương nhân trúng đấu giá.

Khi làm thủ tục nhập khẩu đường, ngoài việc thực hiện các quy định hiện hành, thương nhân xuất trình văn bản thông báo giao quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường của Bộ Công Thương với Chi cục Hải quan cửa khẩu.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 05/6/2017 đến ngày 31/12/2017.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM