Người dân và doanh nghiệp thụ hưởng tiện ích từ Đề án 06

Thời gian qua, BHXH Việt Nam đã tích cực triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và trở thành một trong những bộ, ngành đi đầu về xây dựng Chính phủ số. Kết quả đạt được đã và đang phục vụ hiệu quả cho các mặt công tác của Ngành, cũng như đem lại nhiều tiện ích cho người dân và DN trong tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT.

Người dân và doanh nghiệp thụ hưởng tiện ích từ Đề án 06 - Ảnh 1

theo tapchibaohiemxahoi.gov.vn