Nhà đầu tư bị phạt 70 triệu đồng vì giao dịch cổ phiếu VIB không báo cáo

PV.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa xử phạt hành chính một nhà đầu tư cá nhân với số tiền lên đến 70 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm bán cổ phiếu VIB nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ngày 18/8/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 515/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Quốc Nghị - người có liên quan với ông Hàn Ngọc Vũ, Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (mã chứng khoán: VIB).

Theo Quyết định xử phạt, ông Nguyễn Quốc Nghị bị phạt tiền lên đến 70 triệu đồng theo quy định tại Khoản 3 Điều 5, điểm đ khoản 2 và khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Được biết, ông Nguyễn Quốc Nghị đã có hành vi vi phạm hành chính không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể, ông Nguyễn Quốc Nghị đã bán 250.000 cổ phiếu VIB nhưng lại không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch với cơ quan quản lý.