Nhà thầu có được thuê thiết bị để tham gia đấu thầu?

Theo Chinhphu.vn

Việc nhà thầu đi thuê máy móc, thiết bị của một đơn vị khác là không trái với quy định của pháp luật về đấu thầu.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ông Nguyễn Thịnh Vượng (Khánh Hòa) hỏi: Một gói thầu xây lắp về đường giao thông có doanh nghiệp A và B tham gia dự thầu. Doanh nghiệp A thuê thiết bị của doanh nghiệp B để dự thầu và doanh nghiệp B cũng sử dụng chủng loại thiết bị như vậy đưa vào hồ sơ dự thầu. Trong tình huống đấu thầu này có bị mâu thuẫn lợi ích không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Điểm b, Mục 2.2, Chương III Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhà thầu phải chứng minh khả năng huy động thiết bị thi công chủ yếu để thực hiện gói thầu.

Theo đó, hướng dẫn nêu trên chỉ đưa ra yêu cầu về khả năng huy động thiết bị thi công chủ yếu mà không yêu cầu nhà thầu phải sở hữu các thiết bị này. Do đó, việc nhà thầu đi thuê máy móc, thiết bị của một đơn vị khác là không trái với quy định của pháp luật về đấu thầu.