Nhập khẩu hàng hóa khi chưa đăng ký Danh mục miễn thuế?

PV.

(Tài chính) Trước những vướng mắc từ phía doanh nghiệp và một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố về việc đề nghị xem xét, hướng dẫn xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định (TSCĐ) khi chưa đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu, ngày 10/04/2013 Tổng cục Hải quan đã có Công văn số 1850/TCHQ-TXNK giải đáp thắc mắc vấn đề trên.

Ảnh minh họa. Nguồn:Internet
Ảnh minh họa. Nguồn:Internet
Theo đó, Công văn của Tổng cục Hải quan cho biết:

Tại khoản 7 Điều 101 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính quy định hàng hóa nhập khẩu để tạo TSCĐ của dự án đầu tư vào lĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm Nghị định số 87/2010/NĐ-CP bao gồm thiết bị, máy móc; linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ với thiết bị, máy móc đã nhập khẩu được miễn thuế nhập khẩu.

Tại điểm b3 khoản 2 Điều 103 Thông tư 194/2010/TT-BTC quy định:”Các trường hợp đăng ký tờ khai hải quan phát sinh trước ngày đăng ký Danh mục, cơ quan hải quan lập hồ sơ báo cáo về Bộ Tài chính để xem xét giải quyết từng trường hợp cụ thể”.

1. Do Công ty Cổ phần Y.H Seiko Việt Nam chưa đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế với cơ quan hải quan nên Tổng cục Hải quan giao Cục Hải quan TP. Hà Nội hướng dẫn Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu được miễn thuế theo quy định tại Điều 102 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính.

Trong trường hợp Công ty được cấp Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu tạo tài sản cố định thì các linh kiện nhập khẩu để thay thế sửa chữa cho số máy móc đã nhập, nếu đáp ứng điều kiện quy định tai điểm c khoản 7 Điều 101 Thông tư 194/2010/TT-BTC sẽ được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Điều này.

2. Về việc xin hoàn thuế cho các máy móc đã nhập khẩu theo tờ khai số 1332/NDT08 ngày 12/10/2011 khi chưa đăng ký Danh mục, Tổng cục Hải quan sẽ trình Bộ Tài chính xem xét giải quyết sau khi Công ty đã được cấp Danh mục hàng hóa nhập khẩu được miễn thuế.