Nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan cam kết tại Hiệp định CPTPP

D.Bùi (T/h)

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ban hành Thông tư số 03/2020/TT-BCT quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo ngạch thuế quan theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan cam kết tại Hiệp định CPTPP.
Nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan cam kết tại Hiệp định CPTPP.

Theo đó, Thông tư điều chỉnh việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu (mã HS24.01) theo hạn ngạch thuế quan cam kết tại Hiệp định CPTPP.

Nội dung Thông tư nêu rõ, đối tượng áp dụng là thương nhân nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan cam kết tại Hiệp định CPTPP; tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan cam kết tại Hiệp định CPTPP.

Ngoài ra, lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo từng năm được thực hiện theo cam kết tại Hiệp định CPTPP. Cụ thể, năm 2020 là 525 tấn; năm 2021 là 550 tấn; năm 2022 là 575 tấn…

Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo từng năm được thực hiện theo cam kết tại Hiệp định CPTPP. Cụ thể, năm 2020 là 525 tấn; năm 2021 là 550 tấn; năm 2022 là 575 tấn…

Mặt khác, lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc là nguyên liệu theo Hiệp định CPTPP không tính vào lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc là nguyên liệu theo cam kết của Việt Nam khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) do Bộ Công Thương công bố hàng năm.

Đối tượng giao hạn ngạch thuế quan là các doanh nghiệp thương mại nhà nước thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2018/TT-BCT. Phương thức phân giao hạn ngạch thuế quan được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

Đáng lưu ý, thuế và hạn ngạch thuế quan được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/2/2012.