Nhập siêu tháng 10 ước khoảng 500 triệu USD

Trần Minh (VnEconomy)

Tính đến tháng 10, cả nước ước nhập siêu 357 triệu USD, từ mức xuất siêu 143 triệu USD trong 9 tháng trước.

Nhập siêu tháng 10 ước khoảng 500 triệu USD
Ước kim ngạch xuất khẩu của một số nhóm hàng trong 10 tháng - Đơn vị: triệu USD.
Theo số liệu của cơ quan thống kê, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá tháng 10/2012 của cả nước đạt 20,3 tỷ USD, trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hoá ước đạt 9,9 tỷ USD, tăng 4,4% so với thực hiện tháng 9/2012 và tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu hàng hoá ước đạt 10,4 tỷ USD, tăng 11,7% so với thực hiện tháng trước và tăng 12,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Như vậy, tính riêng trong tháng 10, cả nước đã nhập siêu khoảng 500 triệu USD.

Trong tháng 10, chỉ có hai nhóm đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng dệt và may mặc đạt 1,4 tỷ USD, điện thoại các loại và linh kiện đạt 1,3 tỷ USD. Xuất khẩu dầu thô đạt gần 700 triệu USD, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (720 triệu USD), thủy sản (550 triệu USD),...

Lũy kế 10 tháng năm 2012, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 187,257 tỷ USD. Trong đó, tổng kim ngạch xuất khẩu 10 tháng ước đạt 93,45 tỷ USD, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm ngoái; tổng kim ngạch nhập khẩu 10 tháng đạt 93,807 tỷ USD, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong số 93,45 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu 10 tháng, thì khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) chiếm trên 55%, tương đương 51,55 tỷ USD

Như vậy, tính đến tháng 10, cả nước ước nhập siêu 357 triệu USD, từ mức xuất siêu 143 triệu USD trong 9 tháng trước. Tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu 10 tháng năm nay bằng 0,4%.

Đáng chú ý, trong số 93,45 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu, thì khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) chiếm trên 55%, tương đương 51,55 tỷ USD.

Hiện có 22 nhóm hàng đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD, trong đó dẫn đầu là nhóm hàng dệt và may mặc với khoảng 12,53 tỷ USD, kế đến là nhóm điện thoại các loại và linh kiện (gần 10 tỷ USD), dầu thô (trên 7 tỷ USD), máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (trên 6 tỷ USD),...