Nhiều doanh nghiệp “họ” Vinaconex điều chỉnh giảm kế hoạch

Theo ĐTCK

Hàng loạt công ty con của Vinaconex cũng công bố xin ý kiến cổ đồng về việc điều chỉnh giảm kế hoạch kinh doanh năm 2012.

Sau khi CTCP Vinaconex số 2 (VC2) công bố điều chỉnh giảm kế hoạch lợi nhuận từ 33,5 tỷ đồng xuống còn 26,5 tỷ đồng, hàng loạt công ty con của Vinaconex cũng công bố xin ý kiến cổ đồng về việc điều chỉnh giảm kế hoạch kinh doanh năm 2012.

Cụ thể, CTCP Vinaconex số 6 (VC6) điều chỉnh giảm lợi nhuận từ 13 tỷ đồng xuống còn 10,4 tỷ đồng; CTCP Vinaconex số 5 (VC5) thông báo 12/10 là ngày đăng ký cuối cùng về việc nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt 2/2011 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2012. Tương tự, CTCP Vinaconex số 7 (VC7) cũng xin ý kiến cổ đông điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2012. Theo các DN, mức giảm lợi nhuận dự kiến từ 20 - 30%.

Trong tháng 9, CTCP Xây dựng số 9 (VC9) đã công bố giảm 11,99% chỉ tiêu lợi nhuận năm nay so với kế hoạch cũ, xuống còn 17,83 tỷ đồng.