Nhiều nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Năm 2013, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả nổi bật trong việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước với số thu đạt 167.652 tỉ đồng, tăng gần 7% so với dự toán pháp lệnh năm, tăng gần 12% so với năm 2012.

Nhiều nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách
Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh. Nguồn: internet

Kết quả tích cực

Trong năm vừa qua, hầu hết các khoản thu của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đều đạt và vượt dự toán pháp lệnh năm, trong đó có nhiều khoản vượt cao, điển hình như số thu từ khu vực nhà nước trung ương tăng trên 25%, thu tiền sử dụng đất tăng gần 43%, thu dầu thô tăng trên 61%, thu tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước tăng gần 400%, các khoản thu khác tăng gần 120%…

Có 5/5 phòng kiểm tra, phòng thuế thu nhập cá nhân và 24/24 Chi cục thuế có tổng thu đạt, vượt dự toán pháp lệnh năm 2013.  Trong đó có 5 Chi cục thuế có tổng thu trên 2.000 tỷ đồng và 6 Chi cục thuế có tổng thu trên 1.000 tỷ đồng…

Ông Nguyễn Đình Tấn, Cục trưởng Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, có được kết quả như trên ngoài sự tác động tích cực từ các giải pháp của Chính phủ và UBND TP. Hồ Chí Minh còn có sự nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động sáng tạo để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp vào nguồn thu ngân sách của các doanh nghiệp trên địa bàn. Trong năm vừa qua, tại TP. Hồ Chí Minh số doanh nghiệp khai thuế thu nhập doanh nghiệp quý sau luôn cao hơn quý trước. Cụ thể, nếu như quý I/2013 có trên 23% doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thì quý II/2013 là trên 24,45% và quý III/2013 là 25,02% doanh nghiệp.

Nỗ lực khai thác nguồn thu

Nhằm đảm bảo nhiệm vụ thu trong năm 2013, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đánh giá nghiêm túc kết quả thu ngân sách năm 2012, phân tích những nguyên nhân khách quan và chủ quan tác động đến nguồn thu năm 2013. Qua đó, tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, công tác thanh tra, kiểm tra, khai thác nguồn thu và công tác thu nợ thuế nhằm đảm bảo được dự toán thu ngân sách.

Trong năm 2013, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế qua việc hướng dẫn chính sách thuế mới, giải quyết các vướng mắc cho người nộp thuế. Qua đó đã thực hiện 227.328 lượt hỗ trợ người nộp thuế với nhiều hình thức như hướng dẫn trả lời qua điện thoại, trả lời trực tiếp, trả lời bằng văn bản, trả lời qua đối thoại doanh nghiệp, giao lưu trực tuyến trên các báo.

Đặc biệt, trong năm qua Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã triển khai Tuần lễ hỗ trợ kê khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân” và “Tuần lễ lắng nghe ý kiến người nộp thuế năm 2013” với nhiều hình thức phong phú trong đó trọng tâm là việc thực hiện 29 hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, thu hút 3.553 doanh nghiệp tham dự, đã nhận 1.220 câu hỏi, kết quả ghi nhận 93% người nộp thuế đánh giá việc tổ chức là khá và tốt.

Ngoài ra, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh tiếp tục tập trung cho công tác thanh tra, kiểm tra, một mặt tăng cường nhân sự cho bộ phận thanh tra, kiểm tra, mặt khác, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thanh tra. Đồng thời phát huy sự sáng tạo của các Phòng, các Chi cục Thuế căn cứ trên số doanh nghiệp, ngành nghề trên địa bàn để đưa ra biện pháp khai thác nguồn thu.

Kết quả, trong năm 2013, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 15.273 doanh nghiệp với số thuế truy thu và phạt là 5.168 tỷ đồng, nộp vào ngân sách là 2.493 tỉ đồng, tăng 17,54%; giảm lỗ 5.608 tỉ đồng, tăng 71,76%; giảm khấu trừ 416 tỉ đồng, tăng 67%, so với năm 2012.

Bên cạnh công tác thanh tra, kiểm tra, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh còn kết hợp với UBND các quận, huyện trên địa bàn tăng cường công tác quản lý nợ và thực hiện cưỡng chế nợ thuế bằng nhiều biện pháp theo quy định qua đó đã thu hồi được 25.126 tỉ đồng tiền nợ thuế. Đặc biệt từ tháng 9 đến tháng 12-2013, với sự hỗ trợ của UBND TP. Hồ Chí Minh và các quận, huyện trong công tác đốc thu Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã thu được 7.590 tỷ đồng, trên tổng số 25.126 tỷ đồng đã đôn đốc thu trong năm 2013.

Theo ông Nguyễn Đình Tấn, trong năm 2014, tình hình kinh tế dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, từ những kết quả đã đạt được và những mặt còn hạn chế trong năm 2013, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh xác định những thuận lợi và khó khăn đề ra các biện pháp nhằm quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao với mục tiêu phấn đấu thu ngân sách đạt 130.414 tỉ đồng và thu từ dầu thô 27.300 tỉ đồng. Trong năm nay, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh dự kiến sẽ tiến hành thanh kiểm tra trên 15% số doanh nghiệp đang hoạt động; Đẩy mạnh việc quản lí nợ thuế để hướng tới mục tiêu tổng số nợ thuế không vượt quá 5% tổng số thu ngân sách.