Nhờ Bộ Công an xử lý doanh nghiệp nợ thuế

Theo tienphong.vn

(Tài chính) Trước tình trạng nhiều doanh nghiệp chây ỳ, chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có thư gửi Bộ Công an đề nghị phối hợp trong công tác thu hồi nợ thuế. Bộ Tài chính cũng đề nghị xử lý nghiêm các hành vi chây ỳ nợ thuế của các doanh nghiệp đã ngừng hoạt động.

Trước tình trạng nhiều doanh nghiệp nợ thuế dây dưa, Tổng cục Hải quan cũng vừa có văn bản đề nghị Cục Hải quan An Giang rà soát các trường hợp còn nợ thuế nhưng không thuộc đối tượng được xóa nợ để phối hợp với cơ quan Công an xử lý.

Trường hợp các doanh nghiệp còn nợ thuế đã bỏ trốn khỏi địa chỉ đăng ký kinh doanh hoặc đã tự ngừng hoạt động kinh doanh, Cục Hải quan sẽ chuyển hồ sơ và các chứng từ có liên quan cho cơ quan công an cùng cấp để phối hợp xử lý.