Những kết quả bước đầu

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Để hỗ trợ doanh nghiệp (DN) bị thiệt hại sớm quay trở lại sản xuất kinh doanh, cơ quan thuế cho biết đã dừng tính tiền nợ thuế chậm nộp của các DN hơn 213,8 tỷ đồng, hoàn thuế trước 487 tỷ đồng, tích cực giải quyết miễn, giảm tiền thuê đất, hỗ trợ DN khôi phục hồ sơ, báo cáo, hoá đơn quyết toán thuế...

Những kết quả bước đầu
Ngành Thuế đang nỗ lực đẩy nhanh hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại sớm khôi phục sản xuất, kinh doanh. Nguồn: internet

Cử cán bộ thuế làm việc trực tiếp với DN bị thiệt hại

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế cho biết đã kịp thời có các văn bản triển khai tới các Cục Thuế để hướng dẫn cụ thể và tổ chức thực hiện, bổ sung kịp thời hạn mức hoàn thuế cho các Cục Thuế để đảm bảo hoàn thuế kịp thời cho DN bị thiệt hại.

Tại các Cục Thuế có DN bị thiệt hại đã cử cán bộ làm việc trực tiếp với từng DN, như Bình Dương đã thành lập 3 Tổ hỗ trợ DN gia hạn nợ; khôi phục tài liệu, gia hạn kê khai, hoàn thuế và miễn giảm tiền thuê đất. Đồng Nai cũng thành lập 5 Tổ công tác...

Các Tổ này đã làm việc với các DN để ghi nhận tình hình thiệt hại, giá trị thiệt hại, kiến nghị, đề xuất hỗ trợ của các DN, hướng dẫn DN các thủ tục gia hạn, miễn, giảm thuế theo Thông báo của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế. Bên cạnh đó, cơ quan thuế đã cung cấp thông tin, đề xuất, tham mưu cho UBND tỉnh những biện pháp hỗ trợ, miễn, giảm tiền thuê đất đối với DN bị thiệt hại.

Bên cạnh đó Tổng cục Thuế, các Cục Thuế đã thông báo trên các phương tiện truyền thông, gửi thông báo bằng văn bản và trực tiếp đến từng DN về chủ trương của Nhà nước, những chính sách hỗ trợ về thuế đối với DN bị thiệt hại.

Đã hoàn thuế trước 487 tỷ đồng

Từ những biện pháp trên, kết quả đến nay, cơ quan thuế đã chủ động gia hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với các DN chưa quay trở lại hoạt động mà không yêu cầu DN phải có văn bản (theo quy định thì DN phải gửi văn bản đề nghị gia hạn cơ quan thuế mới giải quyết); không thông báo nhắc nộp hồ sơ khai thuế, không xử phạt đối với các DN đã quay trở lại hoạt động nhưng còn khó khăn do phải tập trung xác định và khắc phục thiệt hại, đã tiếp nhận và thông báo chấp nhận gia hạn nộp hồ sơ kỳ khai thuế tháng 4/2014 của 51 DN bị thiệt hại. 

Cơ quan thuế cũng gia hạn nộp thuế đối với số thuế còn nợ trước thời điểm bị thiệt hại. Cụ thể, cơ quan thuế đã dừng tính tiền chậm nộp của các DN bị thiệt hại với số tiền thuế nợ là 213,860 tỷ đồng, gồm TP. Hồ Chí Minh: số nợ 64,795 tỷ đồng; Bình Dương: 73,134 tỷ đồng; Đồng Nai: 73,684 tỷ đồng; Hà Tĩnh: 2,247 tỷ đồng. Đồng thời đã tiếp nhận văn bản đề nghị gia hạn thời hạn nộp đối với số thuế còn nợ của 5 DN. Trong đó, Bình Dương: 3 DN số thuế gia hạn là 572 triệu đồng; TP. Hồ Chí Minh: 1 DN số tiền 1,346 tỷ đồng; 1 DN của Đồng Nai với số tiền là 1,103 tỷ đồng.

Thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại thông báo số 219/TB-VP của Văn phòng Chính phủ về không truy thu thuế nhà thầu và không phạt đối với hàng hóa, trang thiết bị nhập khẩu kèm theo dịch vụ bảo hành, miễn thuế tài nguyên, giảm 60% phí bảo vệ môi trường, hiện Bộ Tài chính đang phối hợp UBND tỉnh Hà Tĩnh hướng dẫn DN thực hiện các thủ tục để được hoàn trả số tiền đã nộp này.

Cơ quan Thuế đã thực hiện hoàn thuế trước đối với hồ sơ hoàn thuế của các DN bị thiệt hại với tổng số tiền 487 tỷ đồng (kể cả trong trường hợp theo Luật thì DN thuộc diện kiểm tra trước khi hoàn). Qua đó đã giải quyết kịp thời khó khăn về vốn cho các DN. Cụ thể: TP. Hồ Chí  Minh đã hoàn 02 DN (1 DN hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) 2,3 tỷ đồng; 1 DN hoàn thuế TNCN 637,6 triệu đồng); Hà Tĩnh đã hoàn thuế GTGT 483 tỷ đồng.

Các trường hợp hoàn thuế này mặc dù DN còn nợ tiền thuế chưa nộp ngân sách Nhà  nước (NSNN) của các loại thuế khác nhưng cơ quan thuế tạm thời chưa thực hiện bù trừ nhằm tạo điều kiện cho DN chủ động về tài chính khắc phục khó khăn phục hồi sản xuất trong giai đoạn hiện nay.

Song song với đó, về giải quyết miễn, giảm tiền thuê đất, hiện UBND các tỉnh đang chỉ đạo Ban quản  lý khu công nghiệp, khu chế xuất (KCN, KCX) (đối với DN thuộc KCN, KCX) và Sở tài chính (DN ngoài KCN, KCX) phối hợp với cơ quan thuế rà soát, xác định đầy đủ mức độ thiệt hại của các DN và phối hợp cơ quan thuế lập danh sách các DN bị thiệt hại theo hợp đồng thuê đất đã ký trực tiếp hoặc thuê qua DN kinh doanh hạ tầng. Trên cơ sở đó, tham mưu đề xuất với UBND tỉnh miễn, giảm tiền thuê đất cho các DN tương ứng với mức độ thiệt hại (số tiền thuê đất đã nộp hàng năm, nộp 1 lần). Hiện chưa xác định cụ thể số tiền từng DN được miễn giảm.

Đối với các DN bị thiệt hại, các Cục Thuế không tính tiền chậm nộp đối với tiền thuê đất năm 2014 cho đến khi UBND tỉnh/thành phố quyết định miễn, giảm.

Tỉnh Bình Dương đã có kế hoạch bố trí mặt bằng mới cho các DN bị cháy toàn bộ có nhu cầu chuyển địa điểm mới để khôi phục sản xuất kinh doanh và thông báo miễn toàn bộ tiền thuê đất cho các DN có nhu cầu.

Tích cực hỗ trợ DN khôi phục hồ sơ thuế

Cơ quan thuế cũng đã rà soát danh sách DN bị thiệt hại và chỉ đạo tạm dừng kế hoạch thanh tra, kiểm tra (nếu thuộc kế hoạch thanh, kiểm tra năm 2014) cho đến khi DN khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường. Ngay cả đối với các trường hợp thuộc diện kiểm tra trước khi hoàn thuế, các cơ quan thuế cũng đã tạm thời hoàn trước để thực hiện kiểm tra sau, đảm bảo hoàn nhanh chóng cho DN.

Với công tác hỗ trợ khôi phục hồ sơ, báo cáo thuế, hoá đơn chứng từ thuế: Đối với các DN bị mất mát, thiệt hại về sổ sách kế toán, hoá đơn, chứng từ, cơ quan Thuế đã tạo mọi điều kiện thuận lợi, cung cấp kịp thời các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến người nộp thuế đang lưu trữ tại cơ quan thuế để hỗ trợ cho các DN trong công tác phục hồi tài liệu, hồ sơ, hóa đơn, chứng từ, sổ sách kế toán bị hư hỏng, mất, thiệt hại.

Tổng cục Thuế đã cung cấp công cụ khôi phục hồ sơ thuế để Cục Thuế thực hiện kết xuất từ cơ sở dữ liệu quản lý thuế cung cấp cho DN (bao gồm thông tin đăng ký thuế, toàn bộ hồ sơ khai thuế, hoàn thuế, báo cáo hoá đơn thuế, báo cáo tài chính DN, bảng kê số thuế đã nộp, số thuế nợ, bảng kê hoá đơn mua vào, bán ra...).

Hầu hết các DN đầu tư nước ngoài đã thực hiện khai thuế qua mạng, cơ quan đã hướng dẫn DN tự khôi phục dữ liệu qua Cổng thông tin khai thuế điện tử của Tổng cục Thuế cung cấp để in, kết xuất tải về toàn bộ hồ sơ khai thuế, quyết toán thuế, báo cáo tài chính, báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn, bảng kê hoá đơn mua vào, bán ra...

Hiện tại, cơ quan Thuế đã hỗ trợ khôi phục hoá đơn mua vào của một số DN thông qua việc cơ quan thuế trực tiếp liên hệ với DN bán hàng hoá để sao chụp hoá đơn đầu ra làm cơ sở khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào của các DN bị thiệt hại.

Cơ quan thuế đã thông báo cho các DN bị cháy hóa đơn đến cơ quan thuế để mua hóa đơn sử dụng hoặc cung cấp phần mềm tự in hóa đơn miễn phí cho DN cho đến khi DN khôi phục được hóa đơn tự in để sử dụng.