Nợ công vẫn trong ngưỡng an toàn

Theo Chinhphu.vn

Trong phiên Quốc hội thảo luận quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2011 ngày 25/5, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho biết, nợ công vẫn trong ngưỡng an toàn cho phép.

Nhu cầu đầu tư phát triển vẫn cần nguồn vốn từ Nhà nước. Nguồn: Internet
Nhu cầu đầu tư phát triển vẫn cần nguồn vốn từ Nhà nước. Nguồn: Internet
Cũng theo Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, sắp tới, Chính phủ sẽ có báo cáo chi tiết hơn về nợ công với Quốc hội.

Theo đánh giá của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, Chính phủ đã thực hiện khá tốt thông tin về nợ công năm 2011. Bộ Tài chính đã ban hành và tham mưu cho Chính phủ ban hành nhiều quy định, hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý nợ công.

Tổng số dư nợ công đến ngày 31/12/2011 bằng 54,9% GDP, tăng 24,8% so với năm 2010 song vẫn trong giới hạn cho phép.

Tuy nhiên, Ủy ban Tài chính - Ngân sách đánh giá, nợ công vẫn tăng nhanh, mặc dù năm 2011 đã bố trí tăng chi trả nợ 15.000 tỷ đồng.

Ủy ban Tài chính - Ngân sách đề nghị Chính phủ tăng cường quản lý nợ công, nhất là đối với cấp bảo lãnh và nguồn vay nước ngoài về cho vay lại.

Kết quả kiểm toán cho thấy, việc cấp bảo lãnh cho một số tổ chức vay vốn nước ngoài chưa đáp ứng yêu cầu theo quy định của pháp luật, một số dự án được cấp bảo lãnh nộp phí bảo lãnh chậm, chưa đầy đủ, một số dự án khả năng hoàn trả vốn vay kém dẫn đến việc ứng trả nợ thay cho các dự án được cấp bảo lãnh gia tăng cần được chấn chỉnh.

Giải trình thêm về nợ công trước Quốc hội, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho biết, tính đến cuối năm 2011, nợ công của Chính phủ vẫn nằm trong giới hạn.

So với quy định của Luật quản lý nợ công hiện hành, cũng như Quyết định phê duyệt chiến lược nợ công, nợ công được phép bằng 65% GDP. Hiện nợ công của Việt Nam chưa đến mức này và tùy theo yêu cầu phát triển được duyệt, hằng năm chúng ta vay nước ngoài theo tiến độ.