Pháp luật về kiểm toán nhà nước trong quản lý nợ công tại Việt Nam hiện nay

Pháp luật về kiểm toán nhà nước trong quản lý nợ công tại Việt Nam hiện nay

Nợ công đã trở thành một trong những mối quan tâm hàng đầu đối với nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Để đánh giá về việc sử dụng, quản lý nợ công (QLNC), vai trò của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) hết sức to lớn. Theo đó, cần thiết phải có những cuộc kiểm toán riêng về nợ công bao gồm kiểm toán các báo cáo thường niên về nợ công, kiểm toán chuyên đề về nợ công, hoặc kiểm toán đầy đủ về tình hình quản lý và sử dụng các khoản nợ công. Bài viết nghiên cứu các quy định pháp luật về KTNN trong QLNC tại Việt Nam hiện nay, từ đó đề ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi hoạt động kiểm toán QLNC dựa trên những bài học kinh nghiệm trên thế giới.
Tham vấn kinh nghiệm quốc tế về cải cách quản lý nợ công

Tham vấn kinh nghiệm quốc tế về cải cách quản lý nợ công

Ngày 30/8/2022, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn đã có cuộc làm việc với Đoàn hỗ trợ kỹ thuật về thể chế quản lý nợ công của Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) để trao đổi về các kinh nghiệm quốc tế liên quan đến cải cách quản lý nợ công của Việt Nam.
Đã đến lúc có một cơ quan quản lý nợ công

Đã đến lúc có một cơ quan quản lý nợ công

Các chuyên gia quốc tế cho rằng sự sắp xếp mang tính phân tán trong quản lý nợ công của Việt Nam dẫn đến thông tin không tập hợp, thiếu nhất quán nên ảnh hưởng đến việc ra quyết định. Do đó, cần thống nhất các chức năng quản lý nợ như trong chiến lược nợ công đã đề ra.
Đoàn công tác IMF và WB làm việc với Kho bạc Nhà nước về quản lý nợ công

Đoàn công tác IMF và WB làm việc với Kho bạc Nhà nước về quản lý nợ công

Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác hỗ trợ kỹ thuật giữa Bộ Tài chính với Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) về nâng cao năng lực nghiệp vụ quản lý nợ, từ 15-30/8/2022, IMF và WB cử đoàn chuyên gia tới làm việc với các cơ quan phía Việt Nam về thể chế quản lý nợ công. Ngày 17/8/2022, Đoàn công tác IMF và WB đã có 01 ngày làm việc với Kho bạc Nhà nước (KBNN) về các nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý ngân quỹ và kế toán nhà nước.
Thực trạng và một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nợ công tại Việt Nam

Thực trạng và một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nợ công tại Việt Nam

Nợ công, nợ nước ngoài và quản lý nợ công đang là chủ đề được thảo luận sôi nổi trên các diễn đàn, từ phạm vi toàn cầu đến mỗi quốc gia. Trong những năm gần đây, việc thực hiện kế hoạch vay và trả nợ công đã đạt được những kết quả tương đối toàn diện: chính sách quản lý nợ công đã phát huy vai trò tích cực, qua đó góp phần huy động nguồn lực quan trọng cho đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, tăng cường kỷ luật kỷ cương tài chính - ngân sách…