Hải quan Quảng Ninh:

Nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2013

PV.

(Tài chính) Vượt qua những tác động không thuận từ các yếu tố khách quan, tính đến hết ngày 30/9/2013, Hải quan Quảng Ninh đã thu ngân sách Nhà nước đạt 12.785 tỷ đồng, bằng 65,9% kế hoạch và tăng 12% so với cùng kỳ năm 2012. Trong chặng đường còn lại của năm, Hải quan Quảng Ninh đang nỗ lực thực hiện Đợt thi đua nước rút 90 ngày đêm (1/10 – 31/12/2013), phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và mục tiêu thi đua năm 2013.

Hải quan Quảng Ninh đang nỗ lực thực hiện Đợt thi đua nước rút 90 ngày đêm để hoàn thành nhiệm vụ năm 2013
Hải quan Quảng Ninh đang nỗ lực thực hiện Đợt thi đua nước rút 90 ngày đêm để hoàn thành nhiệm vụ năm 2013

Nỗ lực toàn diện

Quý III/2013 đã khép lại, vẫn còn nhiều yếu tố không thuận tác động tới nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) của Hải quan Quảng Ninh, như: Khả năng tiếp cận và hấp thụ vốn tín dụng của doanh nghiệp (DN) còn thấp, chi phí sản xuất lớn trong khi sản phẩm tiêu thụ chậm nên hoạt động sản xuất kinh doanh của DN trong tình trạng cầm chừng. Mặt khác, do tác động từ việc thực hiện những quy định quản lý đối với hàng tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, kho ngoại quan cũng như các rào cản trong thủ tục hành chính và chính sách quản lý biên mậu chặt chẽ của Trung Quốc đã ảnh hưởng lớn tới hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn.

Kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu quý III/2013 trên địa bàn đạt 1.845 triệu USD, nâng tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Quảng Ninh từ đầu năm tới hết quý III/2013 lên 6.798 triệu USD, giảm 2,61% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, hàng hóa xuất nhập khẩu kinh doanh trong quý đạt 1.114 triệu USD, lũy kế đạt 3.523 triệu USD, giảm 16% so với cùng kỳ năm 2012. Hàng kho ngoại quan và tạm nhập tái xuất quý III đạt 276 triệu USD, lũy kế đạt 1.646 triệu USD, giảm 18% so với cùng kỳ năm trước. Tương tự, hàng hóa làm thủ tục tạm nhập ngoài cửa khẩu, tái xuất qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh đến 30/9/2013 là 35.271 containers với trị giá tương ứng 1.775 triệu USD; giảm 11.409 containers so với năm 2012.

Trong bối cảnh khó khăn chung đó, ngay từ đầu năm, Hải quan Quảng Ninh đã thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp trọng tâm, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu nộp NSNN năm 2013 và thu đòi nợ đọng thuế, cụ thể: Tiếp tục thực hiện Đề án phối hợp thu, nộp NSNN và bảo lãnh thuế đối với hàng hoá XNK bằng phương thức điện tử (Hiện tại, thu theo phương thức điện tử chiếm trên 90 % tổng  thu NSNN của toàn Cục); Tập trung triển khai nội dung Đề án “Tăng cường năng lực quản lý rủi ro của ngành Hải quan giai đoạn 2013-2015, tầm nhìn 2020; Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, chống buôn lậu, gian lận thương mại theo chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, UBND tỉnh và BCĐ 127; Thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách từ công tác kiểm tra sau thông quan (Đã tiến hành kiểm tra sau thông quan 65 doanh nghiệp, trong đó, kết thúc kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp 02 doanh nghiệp, kết thúc kiểm tra tại Trụ sở cơ quan Hải quan 11 doanh nghiệp)…

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, tính đến hết ngày 30/9/2013, Hải quan Quảng Ninh đã thu NSNN đạt 12.785 tỷ đồng, bằng 65,9% kế hoạch và tăng 12% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, số thu qua cảng biển đạt 12.351 tỷ đồng, chiếm 96,6% tổng thu và tăng 15% so với cùng kỳ năm 2012; thu qua biên giới đất liền đạt 434 tỷ đồng, chiếm 3,4% tổng thu; thu từ xăng dầu nhập khẩu đạt 8.814 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ năm 2013; từ than xuất khẩu đạt 1.472 tỷ đồng; từ các loại hàng hóa khác thuộc khu vực cảng biển là 2,065 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước.

Giải pháp để cán đích

Trên cơ sở số thực thu 3 quý đầu năm cũng như phân tích, dự báo tình hình trong quý cuối cùng của năm, Cục Hải quan Quảng Ninh dự kiến thu NSNN cả năm của đơn vị sẽ đạt 17.140 tỷ đồng, bằng 88,35% kế hoạch và bằng 104% so với năm 2012.

Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thu NSNN, từ nay tới cuối năm 2013, Hải quan Quảng Ninh sẽ tập trung cao độ thực hiện đồng bộ các giải pháp để đạt hiệu quả thu cao nhất. Cụ thể, rà soát, phân loại các khoản nợ trong hạn, quá hạn, nợ cưỡng chế, tập trung đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế. Hiện, tổng số thuế nợ đọng tại Cục là 155,6 tỷ đồng. Trong đó, nợ trong hạn là 39,2 tỷ đồng; nợ quá hạn trong 90 ngày là 2,1 tỷ đồng và nợ cưỡng chế là 114,2 tỷ đồng. Tính tới hết quý III/2013, Hải quan Quảng Ninh đã thu hồi nợ quá hạn quá 90 ngày đạt 15 tỷ đồng, bằng 42% so với chỉ tiêu được giao.

Hải quan Quảng Ninh cũng sẽ tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, phòng chống ma túy, tập trung vào các mặt hàng trọng điểm như: Ma túy, pháo nổ, thuốc lá, rượu, gia súc, gia cầm, hàng tiêu dùng, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ nhập lậu, than xuất lậu...

Song song với đó, nhiều biện pháp tạo thuận lợi cho doanh nghiệp cũng sẽ được thực hiện (đẩy mạnh cải cách hiện đại hóa, thực hiện hiệu quả Tuyên ngôn phục vụ khách hàng...) nhằm thúc đẩy xuất nhập khẩu, tăng thu ngân sách... Hiện tại, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đang tập trung nguồn lực, chuẩn bị các điều kiện tiếp nhận và triển khai hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS theo lộ trình của Tổng cục Hải quan.

Theo đó, nhiều lớp tập huấn cho cán bộ Hải quan, doanh nghiệp đã và đang được tổ chức. Hệ thống công nghệ thông tin hải quan tích hợp theo hướng xử lý dữ liệu điện tử tập trung đang được triển khai vận hành. Cơ quan Hải quan cũng đang tiếp tục thực hiện thí điểm tiếp nhận bản khai hải quan và thông quan điện tử đối với tàu biển xuất nhập cảnh; Đẩy mạnh triển khai thí điểm chữ ký số trong thủ tục hải quan điện tử theo đúng lộ trình.

Đặc biệt, đợt thi đua nước rút 90 ngày đêm (1/10/2013 – 31/12/2013) cũng vừa được Cục Hải quan Quảng Ninh phát động nhằm phát huy kết quả công tác đã đạt được trong 9 tháng đầu năm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và mục tiêu thi đua năm 2013. Theo đó, Đợt thi đua nước rút của Cục Hải quan Quảng Ninh sẽ đột kích vào những nhiệm vụ trọng tâm: Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thi đua 3 Quý đầu năm, từ đó đề ra giải pháp triển khai thực hiện thi đua Quý IV/2013. Hưởng ứng, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03/CT-BTC ngày 16/8/2013 của Bộ Tài chính về việc phát động phong trào thi đua nước rút chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày thành lập ngành, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2013.