Nỗ lực vận hành hiệu quả Hệ thống VNACCS/VCIS


(Tài chính) Đó là mục tiêu toàn thể cán bộ, công chức Cục Hải quan TP. Cần Thơ đặt ra trong ngày triển khai chính thức Hệ thống VNACCS/VCIS (02/6/2014) nhằm thiết thực chào mừng 33 năm ngày thành lập (02/6/1981 - 02/6/2014).

Tích cực tập huấn để DN  triển khai thành công hệ thống VNACCS/VCIS. Nguồn: internet
Tích cực tập huấn để DN triển khai thành công hệ thống VNACCS/VCIS. Nguồn: internet

Cục Hải quan TP. Cần Thơ sẽ triển khai chính thức Hệ thống VNACCS/VCIS đồng loạt tại 4 Chi cục trực thuộc là Chi cục Hải quan Tây Đô, Chi cục Hải quan Sóc Trăng, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cần Thơ và Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Long.

Để chuẩn bị cho việc vận hành chính thức Hệ thống VNACCS/ VCIS, ngay từ đầu tháng 01/2014, Tổ hỗ trợ doanh nghiệp (DN) triển khai VNACCS/VCIS của Cục Hải quan TP. Cần Thơ đã tích cực tập huấn cho DN, đồng thời cử công chức hải quan đến từng DN hướng dẫn và hỗ trợ việc khai thử nghiệm hệ thống; Kết hợp ghi lại những vướng mắc phát sinh trong quá trình thử nghiệm, để kịp thời giải đáp khó khăn cho DN. Từ đó, giúp họ hiểu và thao tác thành thạo các chức năng trên Hệ thống VNACCS/ VCIS.

Bên cạnh đó, Cục thường xuyên chỉ đạo quyết liệt Phòng Nghiệp vụ và các đơn vị có liên quan rà soát đăng ký người sử dụng và phân quyền cho công chức trên Hệ thống VNACCS/VCIS; Đồng thời, rà soát, thanh khoản dứt điểm các hợp đồng gia công, tờ khai nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu còn tồn đọng; Chốt tồn và đưa vào hệ thống những tờ khai chưa thanh khoản hoặc đang theo dõi thanh khoản thủ công.

Ngoài ra, Cục đã tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng và Hội nghị phổ biến các văn bản mới có liên quan cho công chức trong toàn đơn vị nắm vững kiến thức nghiệp vụ và các quy định mới có liên quan, như: Thông tư số 22/2014/TT- BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại; Quyết định số 988/QĐ- TCHQ ngày 28/3/2014 của Tổng cục Hải quan ban hành Quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại và một số văn bản khác có liên quan.

Theo Cục Hải quan TP. Cần Thơ, tính đến hết ngày 9/3/2014, trên địa bàn quản lý của đơn vị có trên 70 DN xuất nhập khẩu cam kết triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS, trong đó có 53 DN tham gia chạy thử nghiệm hệ thống với tổng số tờ khai đã thực hiện là 201.

Tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết - kỷ cương - sát cánh cùng DN, tập trung mọi nguồn lực, Cục Hải quan TP. Cần Thơ sẽ vận hành thông suốt và hiệu quả Hệ thống VNACCS/VCIS.

Bài đăng trên Tài chính & Đầu tư số 5 - 2014