Nợ xấu chính thức còn 150.200 tỷ đồng

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Tính đến cuối tháng 6/2014, nợ xấu ở mức 4,17%, cao hơn mức 3,61% cuối năm 2013. Trong 6 tháng đầu năm, các ngân hàng đã xử lý được 35.000 tỷ đồng nợ xấu bằng thu nợ, bán tài sản đảm bảo và dùng dự phòng bù đắp.

Nợ xấu chính thức còn 150.200 tỷ đồng
Tính đến cuối tháng 6/2014, nợ xấu ở mức 4,17%, cao hơn mức 3,61% cuối năm 2013. Nguồn: internet

Tân Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng đã cung cấp một số thông tin về vấn đề nợ xấu tại buổi họp báo chiều 28/8 của Văn phòng Chính phủ.

Như vậy, với tổng dư nợ cuối tháng 6 khoảng gần 3.602.000 tỷ đồng, con số nợ xấu chính thức trong hệ thống là 150.200 tỷ đồng.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng, có hai nguyên nhân chính khiến nợ xấu tăng nhanh từ đầu năm đến nay. Thứ nhất là do hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp còn khó khăn, nên nhiều doanh nghiệp không còn khả năng trả nợ. Thứ hai là việc NHNN ban hành Thông tư 09 về phân loại nợ, quy định trích lập dự phòng rủi ro với nợ xấu.

Theo đó, mặc dù cho phép tiếp tục thực hiện cơ cấu lại nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo Quyết định 780 đến tháng 4/2015, nhưng quy định của Thông tư 09 chặt chẽ hơn, để đảm bảo cơ cấu thời hạn trả nợ không bị lạm dụng.

Thông tư cũng yêu cầu các ngân hàng phải có quy trình nội bộ để kiểm soát việc cơ cấu lại nợ, báo cáo NHNN trong trường hợp cần thiết, mỗi khoản nợ chỉ được cơ cấu lại 1 lần. Phạm vi phân loại nợ cũng rộng hơn trước đây, bao gồm cả đầu tư trái phiếu doanh nghiệp. Vì vậy, về mặt số liệu nợ xấu tăng lên, trong khi tín dụng vẫn thấp.

Về xử lý nợ xấu, 8 tháng đầu năm, NHNN đã tiếp tục chỉ đạo tăng cường trích lập dự phòng rủi ro và dùng dự phòng để xử lý nợ xấu. 6 tháng đầu năm, các ngân hàng đã xử lý được 35.000 tỷ đồng nợ xấu, qua thu nợ, bán tài sản đảm bảo, xử lý bằng dự phòng rủi ro.

Về VAMC, Phó Thống đốc NHNN cho biết tính đến nay VAMC đã mua được 55.000 tỷ đồng nợ, dự kiến hết năm sẽ mua được 70.000 – 100.000 tỷ đồng nợ xấu. Đối với ngân hàng, VAMC mua nợ, giúp ngân hàng làm sạch bảng cân đối, tiếp tục hoạt động cho vay. Với doanh nghiệp, khi mua nợ, VAMC sẽ phối hợp với các ngân hàng để cơ cấu lại các khoản nợ, giảm lãi suất cho doanh nghiệp.

Thời gian tới, NHNN sẽ tăng cường chỉ đạo ngân hàng trích lập dự phòng rủi ro, dùng dự phòng rủi ro để xử lý nợ xấu. Phối hợp với các bộ, ngành để rà soát những vướng mắc của Nghị định 53 của Chính phủ về xử lý nợ, để tháo gỡ vướng mắc trong xử lý nợ xấu.

"VAMC không phải là cây đũa thần, mà nợ xấu là hậu quả tích luỹ từ nhiều năm, do vậy cần có thời gian", bà Hồng cho biết.