Giải pháp hạn chế rủi ro trong nhận tài sản bảo đảm của khách hàng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Giải pháp hạn chế rủi ro trong nhận tài sản bảo đảm của khách hàng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Tài sản đảm bảo là nhân tố giúp các ngân hàng thương mại hạn chế được rủi ro khi cấp tín dụng tuy nhiên, bối cảnh mới cho thấy, những khoản cấp tín dụng có tài sản đảm bảo cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để hạn chế rủi ro trong việc cấp tín dụng có tài sản đảm bảo, yếu tố tài sản đảm bảo trong cho vay hiện nay cần được coi trọng và đánh giá đúng mức. Bài viết khái quát về các loại tài sản của khách hàng, thực trạng các rủi ro khi ngân hàng nhận tài sản này làm tài sản bảo đảm, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro cho ngân hàng.
Ngân hàng Việt nắm 8,7 triệu tỷ đồng bất động sản thế chấp

Ngân hàng Việt nắm 8,7 triệu tỷ đồng bất động sản thế chấp

Bất động sản là tài sản đảm bảo ưa thích của các ngân hàng, bởi giá trị được duy trì ổn định. Những nhà băng có tỷ lệ lớn tài sản đảm bảo là bất động sản cũng được đánh giá an toàn hơn trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang hoành hành, nguy cơ nợ xấu tăng cao.
Đến lúc nợ vay tiêu dùng được rao bán

Đến lúc nợ vay tiêu dùng được rao bán

Không chỉ rao bán các khoản nợ xấu có tài sản đảm bảo, đã có ngân hàng rao bán các khoản nợ xấu cho vay tiêu dùng không có tài sản bảo đảm với giá chỉ từ vài triệu đến vài chục triệu đồng.
Phía sau việc ngân hàng rao bán nợ xấu theo gói

Phía sau việc ngân hàng rao bán nợ xấu theo gói

Từ đầu năm đến nay, thị trường bất động sản “ấm lên”, nhiều ngân hàng đẩy mạnh “đóng gói” các tài sản đảm bảo để rao bán thay vì đấu giá riêng lẻ, từng tài sản như trước đây.