Nội dung trọng tâm trong tổ chức kỷ niệm Ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2023

PV.

Bộ Khoa học và Công nghệ đã hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan tổ chức Ngày Khoa học và công nghệ (KH&CN) Việt Nam năm 2023.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Trong 10 năm qua, kể từ khi Luật KH&CN năm 2013 được thông qua và quy định ngày 18/5 hằng năm là Ngày KH&CN Việt Nam, các hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày KH&CN Việt Nam hằng năm được tổ chức trên toàn quốc nhằm tôn vinh những người làm khoa học cũng như giới thiệu, tuyên truyền rộng rãi về các thành tựu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần thiết thực phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

Để tiếp nối các hoạt động ý nghĩa nêu trên, đồng thời để công tác tổ chức được thống nhất, hiệu quả và thiết thực, Bộ KH&CN đã hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan tổ chức Ngày KH&CN Việt Nam năm 2023.

Theo đó, nội dung tập trung vào tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày KH&CN Việt Nam, trong đó nhấn mạnh: Kỷ niệm 60 năm (18/5/1963-18/5/2023) ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ I của Hội nghị Phổ biến khoa học, kỹ thuật Việt Nam: “Khoa học phải gắn với thực tiễn, phải từ thực tiễn và quay lại phục vụ chính thực tiễn, phải đáp ứng nhu cầu của sản xuất, phục vụ sản xuất, nhằm nâng cao năng suất lao động và nâng cao đời sống vật chất của nhân dân...”; Kỷ niệm 10 năm (18/5/2014-18/5/2023) tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam.

Đồng thời, tôn vinh quá trình lao động, sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam; tuyên truyền cơ chế, chính sách nhằm thu hút các cá nhân hoạt động KH&CN là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động KH&CN tại Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào trí tuệ Việt, tạo sức mạnh tổng hợp phục vụ phát triển ngành KH&CN nước nhà.

Nội dung tổ chức còn bao gồm việc giới thiệu các chính sách, pháp luật mới được ban hành nhằm phát triển và ứng dụng KH&CN, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng dựa trên nền tảng KH,CN và đổi mới sáng tạo; các mục tiêu, định hướng lớn trong Chiến lược phát triển KH,CN và đổi mới sáng tạo đến năm 2030, Phương hướng, nhiệm vụ KH,CN và đổi mới sáng tạo của ngành KH&CN đến năm 2025.

Ngoài ra, tuyên truyền rộng rãi các thành tựu KH,CN và đổi mới sáng tạo nổi bật góp phần thiết thực phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; Xây dựng văn hóa đổi mới sáng tạo, có các không gian sáng tạo văn hóa đi cùng với sáng tạo công nghệ.