Nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hoá áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại

PV.

Ngày 08/10/2021, Tổng cục Hải quan đã có Công văn số 4769/TCHQ-GSQL gửi Công ty Bluescope Lysaght Việt Nam (Biên Hoà, Đồng Nai) giải đáp về một số vấn đề liên quan đến nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hoá áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại.

Trước đó, ngày 27/8/2021, Công ty Bluescope Lysaght Việt Nam đã có Văn bản số 11-2021/NS Bluescope Lysaght Việt Nam gửi Tổng cục Hải quan kiến nghị việc ấn định thuế chống bán phá giá đối với mặt hàng thép mạ nhập khẩu.

Về vấn đề này, Tổng cục Hải cho biết, đối với việc áp thuế chống bán phá giá đối với 05 lô hàng nhập khẩu mặt hàng thép mạ của Công ty Bluescope Lysaght Việt Nam thì 05 lô hàng do Công ty nhập khẩu theo các tờ khai số 101877397162, 101889997201, 101919407442, 10919482823, 101967258961 trong thời gian từ ngày 27/02/2018 đến 20/4/2018, thuộc phạm vi điều chỉnh tại Quyết định số 1105/QĐ-BCT ngày 30/3/2017 của Bộ Công Thương quy định về áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với sản phẩm thép nhập khẩu có xuất xứ từ Trung Quốc (bao gồm cả Hồng Kông) và Hàn Quốc.

Theo quy định tại điểm 3.2 và 3.3 Thông báo về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức ban hành kèm Quyết định số 1105/QĐ-BCT, nếu Công ty Bluescope Lysaght Việt Nam nộp được Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) thể hiện hàng hóa được sản xuất tại một quốc gia/vùng lãnh thổ cụ thể không phải là Trung Quốc, Hồng Kông và Hàn Quốc thì không áp dụng thuế chống bán phá giá.

Tuy nhiên, Công ty Bluescope Lysaght Việt Nam không nộp được C/O mà nộp chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa là không phù hợp. Do vậy, cơ quan hải quan đã ấn định thuế chống bán phá giá như đối với trường hợp không có C/O (mức thuế 38,34%) là đúng quy định.

Về kiến nghị áp dụng chứng từ tự chứng nhận xuất xứ được hợp pháp hóa lãnh sự hoặc chứng thư kiểm định chất lượng xuất xưởng do nhà sản xuất cấp cho 5 lô hàng nhập khẩu nêu trên, Tổng cục Hải quan dẫn căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 67 Luật Quản lý Ngoại thương.

Cụ thể, quy định này nêu rõ: “Các biện pháp phòng vệ thương mại bao gồm biện pháp chống bán phá giá, biện pháp chống trợ cấp và biện pháp tự vệ do Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam trong những trường hợp cụ thể”. Do vậy, việc quy định trình tự, thủ tục, hồ sơ kiểm tra và áp dụng thuế chống bán phá giá thuộc thẩm quyền của Bộ Công Thương.

Căn cứ Quyết định số 2717/QĐ-BCT ngày 20/10/2020 của Bộ Công Thương về kết quả rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép mạ thì chỉ có C/O và chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo các thông tư nội luật hóa các Hiệp định CPTPP, EVFTA và ATIGA được chấp nhận.

Trường hợp Công ty Bluescope Lysaght Việt Nam đề nghị sử dụng chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa của quốc gia/vùng lãnh thổ không phải là thành viên của các Hiệp định FTA mà Việt Nam đã ký kết thuộc thẩm quyền xem xét của Bộ Công Thương.