Nộp hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân?

PV.

(Tài chính) Tổng cục Thuế vừa có văn bản số 1514/TCT-TNCN ngày 13/05/2013, gửi Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên hướng dẫn về việc nộp hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Theo đó, trong Công văn của Tổng cục Thuế cho biết:

- Tại tiết c, điểm 2.1.2, khoản 2, mục VI công văn số 187/TCT-TNCN ngày 15/01/2013 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2012 hướng dẫn:

"Trường hợp cá nhân làm đại lý bảo hiểm, xổ số, bán hàng đa cấp mà không đăng ký kinh doanh thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú)."

- Tại công văn số 1811/TCT-TNCN ngày 28/5/2010 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn quyết toán thuế TNDN đối với cá nhân làm đại lý bảo hiểm hướng dẫn:

"Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Chi cục Thuế địa phương thực hiện nhận hồ sơ quyết toán thuế TNCN của các đại lý bảo hiểm và giải quyết việc hoàn thuế theo quy định."

Căn cứ các hướng dẫn trên, trường hợp Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ đã khấu trừ thuế và cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho các cá nhân làm đại lý, tư vấn viên của Công ty Bảo Việt nhân thọ Thái Nguyên, nếu các cá nhân có nhu cầu hoàn thuế phải thực hiện quyết toán thuế theo quy định, nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế và hoàn thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú).