Nửa đầu năm 2023, Việt Nam xuất siêu 12,25 tỷ USD

Thiết kế: Gia Hân

Theo số liệu công bố của Tổng cục Thống kê, 6 tháng đầu năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 12,25 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 1,2 tỷ USD).

Nửa đầu năm 2023, Việt Nam  xuất siêu 12,25 tỷ USD - Ảnh 1