Phải khai bổ sung phí bản quyền trên cùng một tờ khai

Theo Nụ Bùi/haiquanonline.com.vn

Theo quy định người khai hải quan phải khai báo trên cùng một tờ khai bổ sung đảm bảo nguyên tắc trị giá khoản phí bản quyền được phân bổ hết cho hàng hóa nhập khẩu chịu khoản phí đó.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được đề nghị hướng dẫn của nhiều cục hải quan tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp liên quan đến việc khai bổ sung phí bản quyền vào trị giá hải quan của hàng hóa nhập khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan, đặc biệt là trường hợp phải kê khai cho số lượng tờ khai hải quan và dòng hàng lớn.

Để triển khai thực hiện quy định về thủ tục khai báo, phân bổ đối với trường hợp khoản phí bản quyền của hàng hóa nhập khẩu được xác định sau khi hàng hóa đã nhập khẩu, theo Tổng cục Hải quan, điểm b khoản 8 Điều 14 Thông tư 39/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 1 Thông tư 60/2019/TT-BTC và Điều 16 Thông tư 39/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định tại thời điểm đăng ký tờ khai, người khai hải quan khai báo rõ lý do chưa khai báo được khoản phí bản quyền trên tờ khai hải quan.

Trong đó, thời hạn kê khai và nộp thuế đối với khoản phí bản quyền nộp bổ sung thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 7 Thông tư 06/2021/TT BTC ngày 22/1/2021 của Bộ Tài chính.

Trường hợp khai bổ sung phí bản quyền sau thông quan cho số lượng tờ khai hải quan nhập khẩu lớn, số lượng dòng hàng cần khai báo bổ sung nhiều thì người khai hải quan phải kê khai nộp bổ sung khoản phí bản quyền theo bảng kê khai tổng hợp các tờ khai trên cùng một tờ khai bổ sung đảm bảo nguyên tắc trị giá khoản phí bản quyền được phân bổ hết cho hàng hóa nhập khẩu chịu khoản phí đó.

Cơ quan Hải quan nơi tiếp nhận hồ sơ khai bổ sung kiểm tra hồ sơ khai báo và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu.