Phát huy nội lực để thành công

Theo Tạp chí Thi đua Khen thưởng

(Tài chính) Là một đơn vị có tuổi đời trẻ trong ngành Tài chính và cũng là đơn vị đi tiên phong mở đường cho một nghề mới ở Việt Nam, chặng đường 10 năm tuy chưa phải là dài, song với tinh thần vừa học vừa làm, vừa hoàn thiện bộ máy tổ chức và chiến lược kinh doanh, Công ty đã liên tục phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, không ngừng lớn mạnh về quy mô, bộ máy tổ chức ngày càng được củng cố, kiện toàn phù hợp với tình hình thực tiễn

DATC là đơn vị đi tiên phong mở đường cho một nghề mới ở Việt Nam
DATC là đơn vị đi tiên phong mở đường cho một nghề mới ở Việt Nam
Thành lập tháng 6/2003, Công ty Mua bán nợ được công nhận là Doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt theo Quyết định số 55/2004/QĐ - TTg ngày 06/4/2004 của Thủ tướng Chính phủ. Sự ra đời của Công ty gắn liền với định hướng chính trị và phát triển kinh tế của Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 của Đảng nhằm thúc đẩy chuyển sở hữu DNNN và ngân hàng thương mại quốc doanh, giúp lành mạnh hoá tài chính cho các DN trong quá trình cải cách, phát triển và hội nhập quốc tế. Nhiệm vụ trọng tâm nhất của DATC là tiếp nhận và xử lý tài sản tồn đọng; mua bán nợ gắn với tái cơ cấu DN nhằm mục tiêu lành mạnh hoá tình hình tài chính của các DN trong quá trình hội nhập và phát triển.

Là một đơn vị có tuổi đời trẻ trong ngành Tài chính và cũng là đơn vị đi tiên phong mở đường cho một nghề mới ở Việt Nam, chặng đường 10 năm tuy chưa phải là dài, song với tinh thần vừa học vừa làm, vừa hoàn thiện bộ máy tổ chức và chiến lược kinh doanh, Công ty đã liên tục phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, không ngừng lớn mạnh về quy mô, bộ máy tổ chức ngày càng được củng cố, kiện toàn phù hợp với tình hình thực tiễn. Công ty đã chính thức đi vào hoạt động từ đầu năm 2004 với Trụ sở chính tại Hà Nội, và các chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Sau 10 năm hoạt động, những đóng góp tích cực của Công ty đối với nền kinh tế đã khẳng định chủ trương thành lập Công ty là hoàn toàn đúng đắn. Công ty đã giúp lành mạnh hóa tình hình tài chính cho nhiều doanh nghiệp, thật sự góp phần thúc đẩy tiến trình sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp Nhà nước.

Từ khi đi vào hoạt động đến nay, Công ty đã hoàn thành việc tiếp nhận nợ và tài sản tồn đọng loại trừ khỏi giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa DNNN của 2.410 doanh nghiệp (trong đó, gồm có 976 doanh nghiệp của Trung ương và 1.434 của địa phương) với giá trị tiếp nhận là 3.378,581 tỷ đồng. Về cơ bản, Công ty đã tiếp nhận nợ và tài sản tồn đọng loại trừ ra khỏi giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa của hầu hết các DNNN.

Song song với việc tiếp nhận, DATC đã chủ động, tích cực xử lý nhanh các khoản nợ và tài sản tồn đọng để tăng cường khả năng thu hồi vốn về cho Nhà nước. Công ty đã hoàn thành việc xử lý tài sản và thu hồi nợ loại trừ đã tiếp nhận khi cổ phần hóa các DNNN, đã thu cho ngân sách nhà nước được 517,8 tỷ đồng, đã góp phần giải phóng nhanh kho bãi, mặt bằng... tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đã cổ phần hóa sớm triển khai được các kế hoạch phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh đã đề ra; đồng thời đã tận thu cho ngân sách nhà nước từ số nợ và tài sản tồn đọng đã loại trừ khỏi giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa.

Nếu như hoạt động tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản tồn đọng loại trừ khỏi giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa giúp Nhà nước xử lý dứt điểm các vấn đề còn tồn tại của công tác cổ phần hóa tại các doanh nghiệp đã được cổ phần, thì hoạt động mua bán nợ mới thực sự là giải pháp quan trọng để Công ty thực hiện nhiệm vụ lành mạnh hóa tình chình tài chính cho các doanh nghiệp và góp phần thúc đẩy tiến trình sắp xếp lại chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp Nhà nước.

Tính đến nay, Công ty đã thực hiện 128 phương án mua bán nợ theo thỏa thuận và chỉ định của Thủ tướng Chính phủ để xử lý tài chính tái cơ cấu doanh nghiệp và thu hồi nợ. Tổng giá trị sổ sách của tất cả các khoản nợ là 8.579,617 tỷ đồng, giá vốn mua nợ là 2.506,635 tỷ đồng, đã thu hồi được 2.670,258 tỷ đồng và đạt tỷ lệ thu hồi là 106,5% . Với kết quả này, Công ty đã giúp các ngân hàng thương mại nhà nước xử lý nhanh được một khối lượng lớn nợ tồn đọng, góp phần cải thiện và nâng cao năng lực tài chính để chuẩn bị cho công tác cổ phần hóa, tăng cường tính an toàn của hệ thống tài chính ngân hàng trong quá trình cải cách và hội nhập.

Không chỉ giúp các ngân hàng, các doanh nghiệp chủ nợ xử lý nhanh nợ tồn đọng để lành mạnh hóa tình hình tài chính, Công ty còn giúp lành mạnh hóa tình hình tài chính của các doanh nghiệp khách nợ thông qua hoạt động mua bán nợ gắn với tái cơ cấu lại doanh nghiệp khách nợ. Đây là một hướng đi mới, được Công ty nghiên cứu và triển khai thực hiện từ năm 2007. Lũy kế từ năm 2007 đến năm 2012, DATC đã mua nợ, xử lý tài chính, tái cơ cấu cho 54 DN.

Thực tế đã cho thấy hoạt động mua bán nợ gắn với tái cơ cấu lại doanh nghiệp khách nợ là một hướng đi rất tích cực, đảm bảo tốt nhất mục tiêu thành lập Công ty. Nhìn chung, đa số doanh nghiệp khách nợ được công ty tái cơ cấu, chuyển đổi sở hữu đã có những chuyển biến tốt, không những ổn định, phát triển được sản xuất, một số doanh nghiệp chỉ sau một thời gian rất ngắn đã có lợi nhuận khá cao, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, đóng góp thuế cho ngân sách địa phương, hoàn trả các khoản nợ tồn đọng cho Công ty.

Mặc dù mỗi hoạt động kinh doanh của Công ty trong suốt 10 năm qua đều mang nặng nhiệm vụ chính trị, nhưngCông ty vẫn luôn đảm bảo về hiệu quả kinh tế. Công ty liên tục có lãi với mức lãi năm sau cao hơn năm trước, số tiền thuế Công ty đóng góp vào Ngân sách nhà nước cũng ngày càng tăng. Năm 2010, Công ty đã vinh dự lọt vào bảng xếp hạng TOP 1.000 doanh nghiệp đóng thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và đứng ở vị trí 119. Năm 2012, Công ty tiếp tục nằm trong bảng xếp hạng Top 1.000 DN đóng thuế thu nhập DN lớn nhất Việt Nam với vị trí 236.

Bên cạnh đó, Công ty CP Đường Kontum (KTS) và Công ty CP Mía đường Sơn La (SLS) là hai doanh nghiệp được DATC thực hiện tái cơ cấu thành công cũng đã lọt vào bảng xếp hạng với thứ tự lần lượt là 750 và 890. Đây là ghi nhận của Ban tổ chức cũng như của cộng đồng doanh nghiệp đối với những nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, nhân viên DATC, tôn vinh những thành tích và sự cống hiến xứng đáng của DATC đối với ngân sách quốc gia và xã hội, đặc biệt là sự đóng góp quan trọng của Công ty đối với nền kinh tế, đối với xã hội trong việc góp phần lành mạnh tình hình tài chính các doanh nghiệp và thúc đẩy tiến trình sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu các doanh nghiệp Nhà nước. Đây còn là thước đo khẳng định sự lớn mạnh và bền vững trong suốt quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh có hiệu quả và những đóng góp lớn vào ngân sách chung của Nhà nước của DATC nói riêng và các doanh nghiệp trong nước nói chung.

Bên cạnh những thành quả đạt được trong hoạt động nghiệp vụ mua bán nợ, DATC cũng đã ghi nhiều dấu ấn quan trọng trong các hoạt động đoàn thể xã hội, thể hiện rõ trách nhiệm doanh nghiệp cộng đồng, được các cấp các ngành, địa phương đánh giá cao. DATC đã tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng các Quỹ xã hội - từ thiện như: “Quỹ xây dựng nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương”, “Quỹ đền ơn - đáp nghĩa”, “Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam”; “Quỹ vì người nghèo”, xây dựng Nghĩa trang Liệt sỹ; ủng hộ đồng bào vùng thiên tai lũ lụt, ủng hộ các nạn nhân bị nhiễm chất độc màu da cam; tài trợ xây dựng trường học, trao học bổng cho học sinh, sinh viên hiếu học,...với số tiền là 9,678 tỷ đồng.

Có thể kể tới một số hoạt động nổi bật, đáng ghi nhận như: DATC đã tài trợ gần 2,3 tỷ đồng để xây dựng, nâng cấp Trường Tiểu học 19/5 tại xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, đồng thời khánh thành và bàn giao trường học đúng vào dịp khai giảng năm học mới 2011-2012 và ngày Nhà giáo Việt Nam, thể hiện sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ nhân viên DATC đối với công tác an sinh xã hội nói chung và với việc chăm lo, giáo dục thế hệ trẻ nói riêng. Bên cạnh đó, DATC đã tổ chức phát động cán bộ nhân viên Công ty ủng hộ, chung tay góp sức, nâng cấp và xây dựng Khu hành lễ Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9, Quảng Trị...

Với những đóng góp tích cực đối với nền kinh tế và đối với xã hội trong những năm qua, tập thể cán bộ nhân viên Công ty Mua bán nợ đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng thưởng nhiều Bằng khen. Năm 2007, DATC đã đón nhận Bằng khen và Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; và đặc biệt trong năm 2008, Công ty đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động Hạng Ba và cá nhân Tổng Giám đốc Công ty Phạm Thanh Quang được nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc. Năm 2010,  ông Phạm Phan Quang - Chủ tịch Hội đồng thành viên, ông Phạm Thanh Quang - Tổng Giám đốc DATC đã vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đó là phần thưởng xứng đáng dành cho tập thể lãnh đạo và CBCNV Công ty trong hoạt động kinh doanh mua bán nợ đầy mới mẻ, nhiều rủi ro nhưng cũng không ít tiềm năng.

Nhìn lại chặng đường 10 năm xây dựng và trưởng thành, những thành quả mà Công ty đạt được đã góp phần đáng kể vào tiến trình sắp xếp, chuyển đổi sở hữu các DNNN cũng như thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng nhanh, hiệu quả và bền vững. Có được thành quả ấy trước tiên nhờ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời của lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương cũng như các địa phương trong cả nước. Đó cũng là sự kết tinh của mồ hôi, trí tuệ, lòng quyết tâm, sự nỗ lực hết mình của tập thể lãnh đạo và CBCNV Công ty, đặt nền móng vững chắc để DATC phát huy nội lực, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phát huy những kết quả đạt được, Công ty phấn đấu trở thành Tập đoàn tài chính hàng đầu trong lĩnh vực mua, bán, xử lý nợ, tài sản tồn đọng và tái cơ cấu doanh nghiệp.