Phê duyệt Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030

Phê duyệt Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 20/5/2022 phê duyệt Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030 nhằm xây dựng Hải quan Việt Nam chính quy, hiện đại, ngang tầm Hải quan các nước phát triển trên thế giới, dẫn đầu trong thực hiện Chính phủ số, với mô hình Hải quan số, Hải quan thông minh. Nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hải quan, quản lý hải quan...
Cà Mau phê duyệt dự án nhà ở xã hội cho hơn 3.000 người dân

Cà Mau phê duyệt dự án nhà ở xã hội cho hơn 3.000 người dân

UBND tỉnh Cà Mau mới đây đã có quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Á Đông (Hà Nội) làm chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội tại Khóm 5, Phường 9, TP. Cà Mau. Dư án có quy mô 13.2 ha, tổng số vốn đầu tư 724 tỷ đồng.
Đồng Nai đề xuất phê duyệt nhanh các khu công nghiệp mới

Đồng Nai đề xuất phê duyệt nhanh các khu công nghiệp mới

Mới đây, một số doanh nghiệp (DN) đã đề xuất Chính phủ phê duyệt nhanh hồ sơ các khu công nghiệp (KCN) tại Đồng Nai để triển khai làm hạ tầng kỹ thuật cho các nhà đầu tư thứ cấp thuê. Đây là một trong những giải pháp giúp tỉnh Đồng Nai tăng thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp.
Lập, phê duyệt, thực hiện và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Lập, phê duyệt, thực hiện và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Từ ngày 1/8/2020, việc lập, phê duyệt, thực hiện và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) được thực hiện theo Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật.