Phê duyệt phương án xử lý 02 cơ sở nhà, đất của Tổng công ty Vận tải thủy trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và Phú Thọ

Theo Cục Quản lý Công sản - Bộ Tài chính

(Tài chính) Bộ Tài chính vừa phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 02 cơ sở nhà, đất do các đơn vị thuộc Tổng công ty Vận tải thủy - Bộ Giao thông vận tải đang quản lý, sử dụng trên địa bàn các tỉnh Ninh Bình và Phú Thọ.

Phê duyệt phương án xử lý 02 cơ sở nhà, đất của Tổng công ty Vận tải thủy trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và Phú Thọ
Các đơn vị thuộc Tổng công ty Vận tải thủy giữ lại tiếp tục quản lý, sử dụng 02 cơ sở nhà đất theo quy hoạch. Nguồn: InfoMap.vn

Theo đó, thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước; căn cứ ý kiến của Bộ Giao thông vận tải; ý kiến của Ủy ban nhân dân các tỉnh: Ninh Bình và Phú Thọ, Bộ Tài chính thống nhất các đơn vị thuộc Tổng công ty Vận tải thủy - Bộ Giao thông vận tải giữ lại tiếp tục quản lý, sử dụng đối với 02 cơ sở nhà đất theo quy hoạch, cụ thể như sau: 

- Cơ sở nhà, đất tại phường Thanh Bình và phường Bích Đào, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình (diện tích đất: 177.533,22m2, diện tích nhà: 6.579m2) của Công ty TNHH Một thành viên Vận tải và Xếp dỡ đường thủy nội địa.

- Cơ sở nhà, đất tại Bến Gót, Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (diện tích đất: 160.840m2, diện tích nhà: 8.007m2) của Cảng Việt Trì.

Đồng thời, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Giao thông vận tải quyết định việc giữ lại tiếp tục sử dụng các cơ sở nhà, đất nêu trên theo thẩm quyền.

Như vậy, tính đến nay có 179 cơ sở nhà đất do các đơn vị trực thuộc Bộ Giao thông vận tải quản lý, sử dụng trên toàn quốc được Bộ Tài chính phê duyệt phương án xử lý.