Phê duyệt phương án xử lý nhà, đất của Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Lai Châu

Theo Cục quản lý Công sản - Bộ Tài chính

(Tài chính) Bộ Tài chính vừa phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý 02 cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) quản lý, sử dụng trên địa bàn tỉnh Lai Châu theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Phê duyệt phương án xử lý nhà, đất của Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Lai Châu
Bộ Tài chính vừa phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý 02 cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do VDB quản lý, sử dụng trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Nguồn: Internet

Theo đó, giữ lại tiếp tục quản lý, sử dụng 01 cơ sở nhà, đất tại phường Tân Phong, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu với diện tích 1.511,3 m2 đất và 1.633,2 m2 nhà để bố trí làm trụ sở làm việc cho Chi nhánh VDB tỉnh Lai Châu theo quy hoạch của địa phương.

VDB có văn bản quyết định giữ lại tiếp tục sử dụng cơ sở nhà, đất nêu trên theo thẩm quyền quy định tại khoản 5 Điều 5 Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo đơn vị đang quản lý, sử dụng phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương hoàn thiện hồ sơ pháp lý về nhà, đất để quản lý, sử dụng theo quy định.

Trong khi đó, đối với cơ sở nhà, đất tại phường Quyết Thắng, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu với diện tích khuôn viên đất 928 m2, diện tích sàn sử dụng 316 m2, trường hợp VDB không còn nhu cầu sử dụng, đề nghị VDB chỉ đạo Chi nhánh tỉnh Lai Châu bàn giao lại cho địa phương và làm việc với Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu để được xem xét, hỗ trợ phần tài sản trên đất đảm bảo nguyên tắc bảo toàn vốn của VDB theo quy định tại Quyết định số 44/2007/QĐ-TTg ngày 30/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý tài chính đối với VDB.