Đề án tái định cư Thủy điện Sơn La: Kiểm toán nhà nước kiến nghị Lai Châu phê duyệt hợp phần hỗ trợ sản xuất

Đề án tái định cư Thủy điện Sơn La: Kiểm toán nhà nước kiến nghị Lai Châu phê duyệt hợp phần hỗ trợ sản xuất

Đề án ổn định dân cư vùng tái định cư Thủy điện Sơn Lađược Lai Châu triển khai từ năm 2018 đến năm 2025. Song đến thời điểm kiểm toán, hợp phần hỗ trợ sản xuất vẫnchưa được triển khai. Do vậy, Kiểm toán nhà nước (KTNN) kiến nghị UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt các nội dung về hợp phần này để sẵn sàng triển khai khi được phân bổ vốn...
Nhiều kết quả tích cực trong công tác thanh tra của Kho bạc Nhà nước Lai Châu

Nhiều kết quả tích cực trong công tác thanh tra của Kho bạc Nhà nước Lai Châu

Nhờ quyết liệt chỉ đạo, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao, trong 8 tháng đầu năm 2023, công tác Thanh tra, kiểm tra của Kho bạc Nhà nước Lai Châu đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Trong những tháng cuối năm, Kho bạc Nhà nước Lai Châu đang nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác này...
Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, ngay từ đầu năm 2023, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành các văn bản chỉ đạo các chủ đầu tư chủ động triển khai các dự án, công trình ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2023, tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án; phấn đấu giải ngân kế hoạch vốn đã được giao, tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát và nâng cao hiệu quả đầu tư công trên địa bàn tỉnh.
Tỉnh Lai Châu quản lý sử dụng hiệu quả kinh phí ngân sách nhà nước năm 2023

Tỉnh Lai Châu quản lý sử dụng hiệu quả kinh phí ngân sách nhà nước năm 2023

2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy nhanh thực hiện, phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV. Ngay từ đầu năm, UBND Tỉnh đã ban hành Công văn số 298/UBND-KTN ngày 02/02/2023 về việc tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 với mục tiêu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ thu chi ngân sách trên địa bàn tỉnh.
Tỉnh Lai Châu: Hoạt động xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư chuyển biến tích cực

Tỉnh Lai Châu: Hoạt động xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư chuyển biến tích cực

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa của tỉnh Lai Châu tăng mạnh do Việt Nam và Trung Quốc chính thức mở cửa thông thương trở lại. Trong khi đó, Tỉnh cũng quyết định chủ trương đầu tư 12 dự án với vốn đăng ký đầu tư 2.660 tỷ đồng, góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.