Phiên họp Chính phủ chuyên đề pháp luật tháng 2/2023

PV

Ngày 23/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề pháp luật tháng 2/2023 cho ý kiến đối với 3 đề nghị xây dựng luật và 4 dự án Luật.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Phiên họp
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Phiên họp

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị và Quốc hội, thời gian qua, Chính phủ đã tập trung cao độ, quyết liệt thực hiện 3 đột phá chiến lược, trong đó có đột phá chiến lược về xây dựng và hoàn thiện thể chế.

Cụ thể, trong năm 2022, Chính phủ đã họp 9 phiên chuyên đề về xây dựng pháp luật và Thường trực Chính phủ cũng thường xuyên tổ chức các cuộc họp để xử lý, giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan tới thể chế, cơ chế, chính sách.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nước ta là nước đang phát triển, nền kinh tế đang chuyển đổi, tình hình thực tế biến động rất nhanh, nhiều vấn đề phát sinh mà các quy định không theo kịp, nhiều yếu tố mới mà quá trình xây dựng thể chế trước đó chưa lường hết được, nên còn nhiều khó khăn, vướng mắc, ách tắc về thể chế, cơ chế, chính sách cần giải quyết.

"Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế đã được quan tâm rồi phải quan tâm hơn nữa, đã nỗ lực rồi phải nỗ lực hơn nữa, đã quyết liệt rồi phải quyết liệt hơn nữa, đã hiệu quả rồi phải hiệu quả hơn nữa", Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu.

2023 là năm bản lề trong thực hiện các mục tiêu Kế hoạch 5 năm 2021-2025. Theo đó, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của năm 2023 và cả giai đoạn, đòi hỏi phải chủ động, tích cực hoàn thành tốt các nhiệm vụ, trong đó có 3 đột phá chiến lược.

Nhắc đến đột phá chiến lược về xây dựng và hoàn thiện thể chế (một trong 3 đột phá chiến lược), Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng XIII và các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ, việc xây dựng các dự thảo luật phải bảo đảm cả tiến độ và chất lượng, với tư duy đổi mới, tầm nhìn xa, chiến lược.

Thủ tướng đề nghị tập thể Chính phủ và từng thành viên Chính phủ cần tiếp tục nỗ lực lớn, quyết tâm cao, hành động quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả hơn với tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược xây dựng pháp luật vừa phải đảm bảo tiến độ, phải đảm bảo chất lượng.

Tại phiên họp, các thành viên Chính phủ thảo luận, cho ý kiến đối với 3 đề nghị xây dựng luật và 4 dự án Luật gồm: Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Phòng không nhân dân; Dự án Luật Quản lý công trình quốc phòng, khu quân sự;  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản; Dự án Luật Nhà ở (sửa đổi); Dự án Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi); Dự án Luật Viễn thông (sửa đổi)...

Bên cạnh đó, Chính phủ thảo luận về sự cần thiết ban hành các luật; tính thống nhất, phù hợp của các luật được đưa ra xây dựng lần này với pháp luật có liên quan và với thông lệ quốc tế và về các nội dung, chính sách cơ bản của các luật, quy định.