Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Theo mof.gov.vn

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng, chiều 16/7/2015, tại trụ sở Bộ Tài chính, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020 đã tiến hành họp phiên trù bị.

Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn phát biểu bế mạc. Nguồn: mof.gov.vn
Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn phát biểu bế mạc. Nguồn: mof.gov.vn
Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ chính thức khai mạc vào sáng ngày 17/7/2015. Cổng TTĐT Bộ Tài chính sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về phiên họp chính thức của Đại hội./.

Tham dự và chủ trì Đại hội có đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính; các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự Đảng cùng 265 đại biểu đại diện cho 3.953 đảng viên trong 48 Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính.

Tại phiên trù bị, Đại hội đã nhất trí bầu Đoàn Chủ tịch, ban Thư ký, các cơ quan điều hành, giúp việc của Đại hội. Đại hội cũng đã thông qua chương trình làm việc, nội quy, quy chế làm việc của Đại hội; quán triệt một số nội dung Quy chế bầu cử trong Đảng và thực hiện một số nội dung quan trọng khác. Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Phiên trù bị Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020 đã hoàn thành các nội dung, chương trình của Đại hội đề ra.

Phát biểu bế mạc, đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính đề nghị các đại biểu tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, nhất trí, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần trách nhiệm trong chấp hành, thực hiện chương trình, nội dung của Đại hội trong phiên chính thức, nhất là việc thảo luận, biểu quyết, bầu cử, quyết định những vấn đề quan trọng của Đại hội, làm cho Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính thực sự là Đại hội của trí tuệ, đoàn kết, đổi mới, vì sự phát triển bền vững. Với sự thống nhất cao, đoàn kết và dân chủ, phiên trù bị Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015- 2020 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra.