Phổ biến pháp luật, hỗ trợ và cung cấp thông tin hải quan năm 2015

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định số 80/QĐ-TCHQ về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức hải quan; tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế năm 2015.

Phổ biến pháp luật, hỗ trợ và cung cấp thông tin hải quan năm 2015
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Mục đích của quyết định này nhằm giúp cán bộ, công chức hải quan nắm bắt, hiểu đầy đủ, chính xác, thống nhất và kịp thời các quy định của pháp luật về hải quan, các quy chế, quy trình nghiệp vụ hải quan; đồng thời, giúp cá nhân, tổ chức có liên quan đặc biệt là các doanh nghiệp (DN) hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) nắm bắt kịp thời, đầy đủ các quy định pháp luật hải quan, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật hải quan.

Nội dung tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức và người khai hải quan, người nộp thuế sẽ tập trung vào văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trong năm 2014 và năm 2015 điều chỉnh trực tiếp các hoạt động quản lý nhà nước về hải quan và các quyết định ban hành quy trình, quy chế về nghiệp vụ của Tổng cục Hải quan.

Các văn bản pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của bộ, ngành khác có liên quan đến lĩnh vực hải quan; các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Đối với người khai hải quan, người nộp thuế, Tổng cục Hải quan sẽ phối hợp với Tổng cục Thuế, Vụ Chính sách thuế, Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam để thực hiện thông qua hội nghị phổ biến pháp luật, hội nghị đối thoại với doanh nghiệp toàn quốc.

Tuyên truyền pháp luật thông qua việc đăng tải văn bản pháp luật, giải đáp vướng mắc của doanh nghiệp trên các phương tiện thông tin của ngành hải quan và hệ thống thông tin đại chúng.../.