Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2016

PV.

Đó là yêu cầu của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Tổ trưởng Tổ công tác Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 tại phiên họp đầu tiên của Tổ công tác chiều ngày 21/6.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Tổ trưởng Tổ công tác Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 chủ trì phiên họp đầu tiên của Tổ.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Tổ trưởng Tổ công tác Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 chủ trì phiên họp đầu tiên của Tổ.

Báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, tổng vốn đầu tư Quốc hội giao giải ngân vốn ngân sách Nhà nước năm 2016 kế hoạch là 254.950 tỷ đồng. Ngày 12/5/2016, Thủ tướng quyết định giao hơn 251.450 tỷ đồng, còn lại là chưa giao (không bao gồm vốn chương trình mục tiêu chưa giao). Hiện nay, các bộ, ngành và địa phương đã giải ngân 83.037,175 tỷ đồng, đạt 33,14% vốn kế hoạch Thủ tướng giao, tương đương với giải ngân của cùng kỳ năm trước, nhưng số tuyệt đối thì cao hơn do kế hoạch giao năm 2016 nhiều hơn.

Ông Dũng cũng cho biết, 5 tháng đầu năm, so với khối lượng thực hiện có khoảng 6.000 tỷ đồng vốn đã thực hiện nhưng chưa được thanh toán giải ngân. Trong đó, hầu hết vốn kế hoạch bố trí cho các chương trình mục tiêu quốc gia 5 tháng đầu năm chưa được giải ngân do chương trình chưa được phê duyệt chính thức và chưa có hướng dẫn tạm thời của Bộ.

Đối với vốn trái phiếu Chính phủ, tổng số vốn kế hoạch là 60.000 tỷ đồng và Thủ tướng Chính phủ đã giao 40.590 tỷ đồng. Tới nay các bộ, ngành và địa phương đã giải ngân được 6.081,04 tỷ đồng, đạt 15,42%, trong đó các bộ, ngành giải ngân được 2.079 tỷ đồng/21.998 tỷ đồng, đạt 9,45%; còn lại địa phương giải ngân đạt 22,95%. Tuy nhiên, ông Dũng cũng cho rằng, vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân như vậy là thấp so với yêu cầu, trong đó một số bộ giải ngân thấp như: Bộ Giao thông Vận tải 6,2%, Hà Nội 3%, Kiên Giang 4%.

Thời gian qua, Kho bạc Nhà nước đã cải cách hành chính mạnh mẽ, tạo thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị, đồng thời thực hiện giao kế hoạch vốn năm 2016 tới 50% dự toán trong lần đầu tiên cho các dự án. Tuy nhiên, nguyên nhân của tình trạng chậm giải ngân trên được nhìn nhận là do một số bộ, ngành, địa phương chậm giao kế hoạch vốn của năm 2016; các văn bản hướng dẫn thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán chưa hoàn thiện, hoặc chưa phù hợp; khó khăn trong giải phóng mặt bằng; năng lực nhà thầu yếu kém… gây chậm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư.

Phát biểu chỉ đạo kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, giải ngân vốn đầu tư công còn thấp và đề nghị các bộ, ngành và địa phương đẩy nhanh tiến độ giao vốn để bảo đảm tạo việc làm và tăng trưởng của nền kinh tế. Theo đó, Phó Thủ tướng đề nghị các Bộ rà soát, sửa đổi các văn bản hướng dẫn việc thực hiện đầu tư các dự án, đẩy mạnh việc giao vốn và kiểm soát chất lượng các dự án đầu tư công, bảo đảm phát huy giá trị của dự án đối với phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị, đối với chương trình mục tiêu quốc gia là xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, các cơ quan liên quan nhanh chóng thẩm định, có kế hoạch giao vốn cụ thể để triển khai. Đồng thời, các Bộ, ngành trong Tổ công tác khẩn trương phân công nhân sự để tham gia phối hợp và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của năm 2016.